EN HELT: Orlogskaptein Trond André Bolle var en av Norges virkelige helter. Han omkom i Afghanistan søndag. (Foto: STR, © MH/dd)
EN HELT: Orlogskaptein Trond André Bolle var en av Norges virkelige helter. Han omkom i Afghanistan søndag. (Foto: STR, © MH/dd)

Trond André Bolle: Den hemmelige helten

Orlogskaptein Trond André Bolle (41) var en eksepsjonell norsk spesialsoldat, som lett kan lede tankene i retning av romanfigurer som Jan Guillous Carl Hamilton.

Bolle tilhørte Marinejegerkommandoen, en spesialstyrke som er omgitt av sterkt hemmelighold. Dette er de fremste av de norske elitesoldatene og rangeres på høyde med de fremste spesialenhetene i verden, som britiske SAS og de amerikanske Navy SEALS.

Lang erfaring i Afghanistan

Blant de fremste var Bolle en senior, med lang erfaring fra kampene i Afghanistan. Bolle var en av de første norske spesialsoldatene som i det hele tatt entret Afghanistan allerede i 2001 som ledd i operasjon Enduring Freedom.

Under hele krigen har Bolle vendt tilbake. En kilde i forsvaret anslår at Bolle må ha vært til sammen 70 måneder i Afghanistan, først og fremst for Marinejegerkommandoen.

Sentral og anerkjent strateg

Da Bolle ble drept var han en av strategene bak arbeidet med å kartlegge og slå tilbake geriljaangrepene i de norske områdene, nord i Afghanistan.

Bolle gikk inn i Marinejegerkommandoen i 1989. Avdelingens sjef, Christian Harstad sier i et intervju med TV 2 Nyhetene at Bolle var en helt bemerkelsesverdig soldat.

– Trond var virkelig en helt usedvanlig kompetent soldat. Han hadde en operasjonell forståelse, en analytisk evne, som var spesiell. Han hadde en egen evne til å finne løsninger i pressede situasjoner, sier Harstad.

Harstad bekrefter at Bolle reddet flere soldaters liv under kamphandlinger.

– Trond var høyt respektert og godt likt. Han hadde også en velutviklet empati - og så soldatene rundt seg, sier Harstad.

Innstilt til Norges høyeste utmerking

Trond Bolle var da også første soldat etter andre verdenskrig som ble innstilt til å få Norges høyeste utmerking, krigskorset med sverd. Men saksbehandlingen har tatt lang tid i departementet, og det var ikke avgjort om han skulle ha medaljen, før han nå døde.

Bolle har hatt et markant avbrekk fra forsvaret: I 2002 ble han sivilist i syv måneder. Sammen med blant andre sin bror startet han barnevernsinstitusjon Joli.

Daglig leder Anne Grethe Klæboe i Joli sier Bolle var et fint menneske med et sterkt sosial engasjement.

– Da han sluttet var det fordi han til syvende og sist følte at det var i Forsvaret han hørte hjemme, sier Klæboe til TV 2 Nyhetene.

Hjalp Skah-barna

Mandag ble det kjent at Bolle var en av de ukjente spesialsoldatene som i fjor utførte en privat aksjonen i Marokko. Sammen med to soldatkolleger hentet Bolle hjem barna til Anne Cecilie Hopstock. Barna ble holdt mot sin vilje i Marokko av sin far, OL-mesteren Khalid Skah. Da barna rømte fra Skahs hus i Rabat, tok Bolle og soldatkameratene seg inn i landet og smuglet barna ut av landet.

At norske spesialsoldater hadde vært inne i en suveren stat og gjennomført det Khalid Skah betegner som en kidnapping, var i beste fall kontroversielt. Norske myndigheter avviste at de sto bak aksjonen. Forsvaret understreket at det ikke er fritt frem for norske spesialsoldater å gjøre operasjoner i det sivile. Saken ble undersøkt og endte med Bolle ikke fikk noen reprimande.

Anne Cecilie Hopstock ville i dag ikke kommentere saken overfor TV 2, av hensyn til Bolles pårørende. Hopstock har tidligere overfor VG omtalt spesialsoldatene i varme ordelag som de som reddet barna hennes.

Få visste om merittene

Det var få i Forsvaret som kjente til Bolles identitet og hadde oversikt over hans eksepsjonelle innsats på slagmarken. Likefullt har de mange skarpe konfrontasjonene i krig og den private aksjonen for å bringe mor og barn sammen, gitt Bolle noe nær et mytisk omdømme hos enkelte. Ytre sett kan aksjonene hans lett føre tanken til populærlitteraturens spenningsfigurer av typen Carl Hamilton i Jan Guillaus bøker.

Men i den norske Marinejegerkommandoen legger de vekt på helt andre sider ved Bolle. De gjenværende elitesoldatene har først og fremst mistet en nær venn og lojal kamerat, blir det fremholdt overfor TV 2.

En mann som aller helst ønsket å være en god far og familiemann.