Medisin
Medisin
medisin_piller_tabletter (Foto: ALY SONG/REUTERS)
medisin_piller_tabletter (Foto: ALY SONG/REUTERS)

Flertall vil ha høyere egenandeler på medisiner

Et bredt flertall på Stortinget mener at dagens system for egenandeler er urettferdig, og at folk bør betale for egne helseutgifter i framtiden.

Helse- og omsorgskomiteens leder Bent Høie (H) uttalte mandag at han vil ha full gjennomgang av dagens egenandelssystem.

Vil støtte svake grupper

Svake grupper betaler for høye egenandeler i dag, mens folk flest bør betale mer av sine egne helseutgifter, mener han.

Høie får nå støtte av et bredt flertall på Stortinget.

– Man betaler jo lett 1000 kroner for å gå til frisøren. Da er det klart at det er rom for å betale betydelig mer for noe så viktig som egen helse, sier Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen til Aftenposten.

Kan heves 50 prosent

Hun mener at det i hvert fall er rom for å heve dagens tak for egenandeler med 50 prosent dersom det kan gjøre at svake grupper blir skjermet bedre.

I dag dekker skatteinnbetalingene våre egenandeler for legehjelp og godkjente medisiner over 1840 kroner. I fjor oversteg over 860.000 personer dette taket.

Toppes kollega i helse- og omsorgskomiteen Jorodd Asphjell (Ap) mener det er mulig å øke betydelig dagens tak for egenandeler. Han ønsker at et offentlig utvalg ser på dagens system.

Ønsker gjennomgang

Politikere i Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti ønsker også en gjennomgang av dagens system, og begge partiene åpner for at folk fleste må regne med å betale mer enn i dag så lenge svake grupper blir skjermet bedre.

Fremskrittspartiet ønsker ikke å foreta endringer i egenandelsystemet.

(©NTB)