LovbruddSalNett (Foto: TV 2)
LovbruddSalNett (Foto: TV 2)

– Rettssikkerheten er ikke god nok

Ni av ti stortingspolitikere mener rettsikkerheten ikke er god nok når det gjelder såkalte lovfestede rettigheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en fersk spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter har TV 2 stilt følgende spørsmål:

– Er rettsikkerheten god nok for mennesker som av ulike årsaker opplever at de ikke får innfridd sine lovmessige rettigheter.

Ni av ti stortingspolitikere svarer nei.

TV 2 har i en rekke saker satt fokus på at offentlige etater bryter flere viktige lover som skal sikre at barn og voksne får den hjelpen de etter loven har krav på.

Advokatmat

– Vi skal ikke ha et samfunn der folk må ty til advokat for å få ivaretatt sine rettigheter. Derfor har alle offentlige kontorer veiledningsplikt om de rettigheter de har ansvar for, sier Anette Trettebergsstuen, Ap.

Hun viser til offentlige ombud, som hjelper enkeltmennesker med å finne fram i regelverk og klager. At Nav har kompetente ansatte er viktigst for vanlige folk, mener hun.

– Regelforenkling, men likevel individuelle og gode løsninger, er utfordringen. Folks rettsikkerhet er udiskutabel, fastslår Trettebergsstuen.

Fra sak til sak

Rettsikkerheten er ikke god nok i alle saker, mener Geir Pollestad fra Senterpartiet.

– Men vi har viktige ordninger med fri rettshjelp/fritt rettsråd. I tillegg har forvaltningen en informasjon og veiledningsplikt. Svaret på spørsmålet vil avhenge av type sak, forklarer Pollestad.

Les også: 2100 Olivia (4) sto i fare for å dø - kommunen nektet å hjelpe

Lise Christoffersen, Ap, mener rettsikkerheten er i ivaretatt, i alle fall i teorien.

– Men i praksis, ikke alltid. Så lenge folk ikke får kjennskap til rettighetene sine og mulighetene for å klage, presiserer Christoffersen.

Bred politisk enighet

I alt 90 stortingspolitikere i syv ulike komiteer er spurt, og 82 av disse har svart tilbake til TV 2.

Samtlige politikere, som representerer alle partiene på Stortinget, mener man bør ha en grundig gjennomgang for å få vite mer om omfanget av lovfestede rettigheter som brytes, hvilke lover som ofte brytes og hvorfor disse brytes.

En av disse er Framskrittspartiets Robert Eriksson, han er leder av arbeids- og sosialkomiteen.

– Totalt uakseptabelt

– Vi synes det er totalt uakseptabelt, de sakene som er kommet fram etter TV 2s avsløringer. Og spesielt med tanke på at vi ikke kjenner omfanget av dette problemet. Vi vet ikke hvilke brukere som oftest blir rammet, så det her er svært alvorlig etter vårt skjønn, sier Eriksson.

Han presiserer at partiet mener at regjeringen bør ta dette opp på et høyt politisk nivå, for dette er et problem som omfatter flere departementet.

– Hva krever dere nå?

– Man bør gjøre et omfattende arbeid. Vi har derfor skrevet brev til samordningsminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, der vi ber regjeringen gripe fatt i disse problemstillingene. Nødvendige tiltak bør treffes for å hindre at folk i fremtiden får brudd på sine lovfestede rettigheter, sier Eriksson til TV 2 Nyhetene.

Han påpeker at Frp vi vil følge opp saken videre.

– Vi krever at det blir lagt frem en egen sak for Stortinget som omhandler brudd på lovfestede rettigheter, at vi får det her opp til en større debatt og en større vurdering i høstsesjonen, avslutter Eriksson.