HJERTEPROBLEMER: Lille Elliot ble født med en alvorlig hjertefeil, men foreldrene møtte stengte dører og telefonkøer i sitt desperate ønske om å få kontakt og hjelp fra det offentlige.  (Foto: TV 2)
HJERTEPROBLEMER: Lille Elliot ble født med en alvorlig hjertefeil, men foreldrene møtte stengte dører og telefonkøer i sitt desperate ønske om å få kontakt og hjelp fra det offentlige. (Foto: TV 2)

Stortinget vil rydde opp i lovbrudd i offentlige etater

Politikere i samtlige politiske partier krever nå en grundig gjennomgang av såkalte lovfestede rettigheter som offentlige etater ofte bryter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ulike offentlige etater bryter en rekke forskjellige lover vedtatt av Stortinget. Dette er lover - eller såkalte lovfestede rettgiheter - som blant annet skal sikre at hjelpetrengende får nødvendig oppfølging. TV 2 har i flere reportasjer i vår satt søkelyset på at mennesker ofte ikke får innfridd sine lovfestede rettigheter. Et problem kan være at noen av lovene er for uklare.

Krever full gjennomgang

Nå krever politikere i samtlige politiske partier en grundig gjennomgang av lovfestede rettigheter som er nedfelt i en rekke ulike lover.

Få, om noen, har i dag oversikt over omfanget av lovfestede rettigheter som i årenes løp er vedtatt av Stortinget.

Man vet ingen ting om det totale antall lovbrudd utført av offentlige etater. Og dermed heller ikke hvilke lover som oftest brytes og hvem er de gruppene som normalt blir skadelidende.

En av lovene som brytes med jevne mellomrom er Opplæringsloven. Sagt med enkle ord skal loven blant annet sikre barn og unge et trygt opplæringsmiljø. Årlig mobbes titusenvis av barn i Norge, noen av disse så grovt at det må være liten tvil om at vi snakker om klare lovbrudd. Problemet er ofte at mobbingen fortsetter over tid og det går lang tid før forhold avdekkes.

LES OGSÅ: Politisk opprør mot lovbrudd

Uklare lover

- Det skal ikke herske tvil om at alle barn i Norge skal ha et trygt skolemiljø, når vi vet at rundt fem prosent av barn hver uke blir mobbet eller opplever mobbing, så er ikke det godt nok. Det hersker usikkerhet rundt dette med lovverket, om vi har gode nok lover som sikrer og ansvarliggjør de som har ansvaret for nettopp at skolen er et trygt sted å være, presiserer Marianne Aasen (Ap), leder av Stortingets utdanningskomité.

KAMP MOT SYSTEMET: I årevis har foreldrene til Andreas Rogne kjempet for at han skal få hjelp for sin autisme. (Foto: Sven Are Nydal)

Hun forteller at Regjeringen nå jobber med å vurdere om loven er tydelig og god nok. Dilemmaet er at ingen skole eller skoleeier er blitt dømt for brudd på Opplæringloven når det gjelder kravet om trygt læingsmiljø. Ingen mobbeofre har heller vunnet frem i en rettssak.

TV 2 har avdekket at man i dag ikke kjenner omfanget av problemet og hvor mange som rammes av at det offentlige bryter ulike lover. Avsløringene har skapt sterke reaksjoner blant politikere i alle partier.

I en fersk spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter, stiller TV 2 følgende spørsmål:

«Bør man ha en grundig gjennomgang for å få vite mer om omfanget av lovfestede rettigheter som brytes, hvilke lover som ofte brytes og hvorfor disse brytes?»

Samtlige stortingspolitikere fra alle partier på Stortinget, som har deltatt i undersøkelsen, svarer ja.

LES OGSÅ: Hjerterå behandling av døende mulitihandikappet barn

Full enighet

TV 2 har tilskrevet samtlige stortingsrepresentanter i syv sentrale komiteer; Arbeids- og sosialkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, Justiskomiteen, Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, Familie- og kulturkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

FIKK IKKE SVAR: Natasha Pedersen ba Kristiansand kommunen om svar på hva slags støtte den multihandicappede datteren hadde krav på. Det tok over to år å få svar. (Foto: Svein Flagestad / TV 2)

Dette er komiteer som jobber i forhold til en rekke aktuelle lover som angår mange. Til sammen 90 stortingspolitikere er tilskrevet. Hele 82 av disse har svart flere spørsmål.

– Stortinget har vedtatt en rekke lover og rettigheter, og man opplever at en rekke mennesker ikke får innfridd disse. Hva er det å si om det?

– Vi kan ikke ha det sånn og vi må forsikre oss om at det er god nok kvalitet på de lovene vi har. Mye tyder på at det ikke er det, og da må vi jobbe med det, sier Aasen.

Hun påpeker at alle barn skal gå på en trygg skole, hvor det ikke skal være mobbing og trakassering. Det er lover som skal sikre det i dag.

– Men vi er usikre på om de er gode nok. For mye tyder på at skoleeier, altså kommunen, i dag ikke er juridisk ansvarlig for at alle har det bra på skolen, sier Aasen til TV 2 Nyhetene.

LES OGSÅ: Autistiske Andreas ødelagt av et sviktende hjelpeapparat