Erik Andersen (58) ble i Follo tingrett dømt til ni års forvaring. 58-åringen må også betale over 2,5 millioner kroner i erstatning til 66 ofre.  (Foto: TV 2)
Erik Andersen (58) ble i Follo tingrett dømt til ni års forvaring. 58-åringen må også betale over 2,5 millioner kroner i erstatning til 66 ofre. (Foto: TV 2)

Andersen dømt til ni års forvaring i lommemann- saken

Erik Andersen (58) ble i Follo tingrett dømt til ni års forvaring. 58-åringen må også betale over 2,5 millioner kroner i erstatning til 66 ofre.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag falt dom i det som har blitt omtalt som historiens mest omfattende overgrepssak i Norge.

Erik Andersen er dømt til forvaring i ni år med en minstetid på seks år. Dette er i tråd med aktors påstand.

58-åringen er dømt for alle punkter i tiltalen, med unntak av ett av de to alvorligste punktene som omhandler voldtekt. Men han er dømt for det andre tilfellet av voldtekt.

2,5 millioner i erstatning

I tillegg dømmes Andersen til å betale i overkant av 2,5 millioner kroner til de 66 ofrene. Summene til hvert av ofrene varierer fra 30.000 til 125.000. Tre av ofrene har fått 125.000 kroner.

Erstatningskravet er betydelig lavere enn det bistandsadvokatene hadde fremmet krav om. Ofrene hadde krevd til sammen 7,5 millioner kroner.

Erik Andersen er også dømt til å betale 500.000 i saksomkostninger. Retten begrunner dette slik:

Det foreligger en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå nye alvorlige seksualforbrytelser

«Retten mener det i denne saken bør pålegges tiltalte å betale en del av sakens omkostninger selv om han ilegges en lengre straff. Han har oppgitt en formue på ti millioner, og har klart en økonomisk evne til å dekke et betydelig beløp. Dette gjelder også etter betaling av de idømte oppreisningsbeløpene» heter det i dommen.

«Videre har han i liten grad bidratt til å forenkle sakens behandling».

Se deler av domsavsigelsen i videovinduet øverst (opptak)

Dømt for én voldtekt

Bergenseren ble frikjent for voldtekt av en elleve år gammel gutt i Oppland, men ble dømt for voldtekt av en sju år gammel gutt i Hordaland. Han har ifølge dommen brukt makt for å holde den sju år gamle gutten fast, og voldtatt ham.

«Retten finner det utvilsomt at tiltalte har hatt seksuell omgang som kan likestilles med samleie. Forutfor dette utførte han vold mot gutten ved å holde fast hodet hans og åpne munnen. I tillegg finner man det bevist at Andersen handlet forsettlig både når det gjaldt volden og den seksuelle handlingen», heter det i dommen.

Under rettssaken har Andersen, ifølge sin forsvarer Gunhild Lærum, reagert sterkt på voldtektsanklagene. Det å bli funnet skyldig vil trolig opprøre han kraftig.

Erik Andersen og forsvarer Gunhild Lærum under rettssaken tidligere i år. (Foto: TV 2)

– Erik Andersen er ingen voldelig person. Han kan ikke ha utøvd fysisk tvang overfor et barn, sa Lærum tidligere i rettssaken og ba om frifinnelse for voldtektene.

Dommer Eirik Vikanes startet opplesningen av den omfattende dommen klokken ni mandag morgen, og det er ventet at opplesningen av dommen vil ta hele dagen. Tiltalen er på hele 74 punkter og 248 sider.

Les også: Saken har vært en vekker for politiet: – En lommemann ville ikke fått herje like lenge i dag

– Fare for gjentakelse

Tiltalen omfatter seksuelle overgrep mot 66 små gutter begått i perioden 1999 til 2006. De aller fleste barna var mellom sju og ti år gamle da overgrepene fant sted. Andersen har helt eller delvis erkjent straffskyld for 16 av punktene. Flere av sakene hadde DNA-funn.

Spesialpsykolog Pål Grøndahl og psykiater Henning Værøy har sammen vurdert tiltalte og konkluderte i retten at han er pedofil og at det er fare for gjentakelse.

Selv har Andersen sagt i retten at han aldri kommer til å begå nye overgrep.

– Jeg er skamfull over hva jeg har gjort. Jeg har kommet et godt stykke på vei og trenger sikkert mange års terapi ennå, men jeg kommer aldri til å begå meg på noen mindreårige igjen etter disse greiene her. Og det håper jeg retten også tror meg på, sa Andersen som siste ord i saken før påske.

Les også: Mener lommemann-tiltalt kun var ute etter sex

Retten har imidlertid ikke trodd på Andersen, og mener det er stor fare for at 58-åringen vil begå nye overgrep mot barn.

«Retten er ikke i tvil om at det massive antall lovovertredelser, diagnosen og hans handlemåte, og interesse for unge gutter over langt tid, innebærer at det foreligger en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå nye alvorlige seksualforbrytelser».

Andersen har sonet tre år i varetekt. Dersom han hadde fått en vanlig straff ville han vært ute om fem år, og retten mener altså at dette ikke er nok.

Retten er også usikre på om Andersen «fullt ut har erkjent alvoret med de handlingene han har begått».

– Ingen impulshandling

Bergenseren Erik Andersen skal ha hatt en spesiell måte å komme i kontakt med små gutter på. Ofte startet det med at guttene skulle finne noe i Andersens bukselommer.

Selv om Andersen ikke skal ha planlagt overgrepene i detalj, mener retten at dette ikke var snakk om impulshandlinger.

«Retten vil imidlertid vise til at tiltalte hver gang brukte en underfundig fremgangsmåte der han lurte de fornærmede inn i en situasjon som i utgangspunktet hadde fortont seg hverdagslig og uskyldig. Opplevelsen ble derfor i mange tilfeller skremmende for de fornærmede.»

«Hans handlemåte innebar også at de fornærmede selv gjorde ting som medførte at de følte seg lurt, og bidro i mange tilfeller til å øke deres skamfølelse. Tiltalte utnyttet således- på en kynisk måte- barnas vilje til å hjelpe. At tiltalte i tillegg lokket med penger, og i mange tilfeller ga guttene penger er også et moment i den forbindelse».

– Streng dom

Forsvarer Gunhild Lærum mener dommen mot 58-åringen er streng, men sier at det ikke er avgjort om dommen blir anket.

– Dommen er streng, og viser at retten mener at det er han som står bak alle disse forholdene, sier Lærum til TV 2.

– Vil dommen bli anket?

– Det har jeg ikke noen formening om nå. Vi skal dra til han etterpå og da får vi diskutere dette i den uken som kommer.

Retten fulgte aktors på stand om straffeutmåling og forvaring.

– Det var det viktigste spørsmålet for påtalemyndigheten. Det tilsier at retten også er enig i at det er en stor fare for gjentakelse. Det er hensynet til samfunnsvernet som tilsier bruken av forvaring, sier statsadvokat Per Egil Volledal.

(Saken fortsetter under)

Les også: Benektet overgrep overfor ekskona: – Jeg trodde på ham

Brudd på våpenloven

Erik Andersen er også dømt for brudd på våpenloven. To pistoler og fire revolvere, samt over 1000 patroner, blir inndratt. Dette kommer i tillegg til en rekke kniver.

Andersen hadde kun bæretillatelse for ett våpen.

«Ved sin handlemåte har tiltalte klart vist at han ikke bør gis anledning til å beholde et slikt skytevåpen,» heter det i dommen.

Andersen møtte ikke i retten

58-åringen selv møtte ikke i retten på det som er beskrevet som en av de mest avgjørende dagene i hans liv.

– Han er syk. Han har hatt en skade, er operert, går på sterke medisiner og er ikke i form, sa Lærum til TV 2 like før klokken ni.

TV 2 kjenner til at Andersen skal ha skadet seg på fengselskjøkkenet. Det skal ha vært et mindre uhell, men det krevde likevel legebehandling.

Rettssaken i Follo tingrett pågikk i fem måneder, og ble avsluttet den 12. april i år. Under sin avsluttende prosedyre brukte Lærum flere timer på å argumentere for hvorfor hun ikke mener det er grunnlag for å dømme hennes klient til forvaring, men retten kom altså til en annen konklusjon.