ALVORLIG SVIKT: Helsetilsynet gransker nå 28 saker der pasienter kan ha blitt utsatt for alvorlig svikt ved Sykehuset Asker og Bærum.  (Foto: SCANPIX)
ALVORLIG SVIKT: Helsetilsynet gransker nå 28 saker der pasienter kan ha blitt utsatt for alvorlig svikt ved Sykehuset Asker og Bærum. (Foto: SCANPIX)

– Sykehusansatte forsøkte å varsle

Helseministeren betegner saken ved Sykehuset Asker og Bærum som svært alvorlig.

Ansatte ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB) forsøkte i flere måneder å varsle ledelsen om ventelistesaken, skriver VG.

Helsetilsynet gransker nå 28 saker der pasienter kan ha blitt utsatt for alvorlig svikt ved Sykehuset Asker og Bærum.

100 klager

Til sammen fikk ledelsen inn rundt 100 klager fra sine egne ansatte, som var urolige over at pasienter med alvorlige diagnoser fikk skjøvet behandling og kontroller fram i tid.

– Da vi i januar fikk opplysninger om at ledelsen jevnlig, gjennom hele høsten, var varslet om pasienter som i strid med rutinen ikke var innkalt til kontroll i tide, ble saken med ett langt, langt alvorligere. Ingen av disse sakene hadde de meldt fra om, sier fylkeslege Petter Schou til VG.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier saken er svært alvorlig.

– For kreftpasienter er det spesielt viktig å få kontinuerlig behandling innenfor fristene, sier Strøm-Erichsen.

Intern gransking

SAB satte først i gang en intern gransking i slutten av november, og Helsetilsynet fikk første skriftlige henvendelse om saken like før jul.

– Ansatte var bekymret, spesielt for kreftpasientene. Til sammen overleverte de nærmere 100 eksempler, sier Schou videre. (©NTB)