INTERNASJONAL: Mulla Krekar holdt torsdag pressekonferanse for utenlandske journalister i Norge. (Foto: Views and News from Norway)
INTERNASJONAL: Mulla Krekar holdt torsdag pressekonferanse for utenlandske journalister i Norge. (Foto: Views and News from Norway)

Krekar: – Dør jeg, dør den som kaster meg ut

Mulla Krekar truer med at hvis han blir drept etter å ha blitt kastet ut av Norge, vil den ansvarlige for utkastelsen lide samme skjebne.

Krekar har i mange år vært i medienes søkelys. Men etter drapsforsøket mot ham i januar vil han ikke lenger snakke med norsk presse. Nå omtaler han norske journalister som sine fiender.

Det er årsaken til at når mullaen i all stillhet holdt pressekonferanse i det internasjonale pressesenteret så fikk ikke TV 2 slippe inn. Vi måtte pent stå på gangen og vente i flere timer.

– Jeg har tre fiender: Høyresiden hos de norske styresmaktene, norsk etterretning og norsk media, sa Krekar under pressekonferansen.

(Se reportasjen fra nyhetene i videovinduet under)

433134

(Stillbildene fra videoen er hentet fra Views and News fra Norway)

Vil bli hevnet

Som vanlig sjokkerte mullaen igjen.

– Min død vil koste det norske samfunnet. Om for eksempel Erna Solberg kaster meg ut av landet og er årsak til at jeg dør, så vil hun lide samme skjebne, sa Krekar.

– Jeg vet ikke av hvem. Ansar Al islam, Al-Qaida, jeg vet ikke. Hvem som helst, sa Krekar under pressekonferansen.

– Drep amerikanere i Irak

Den tidligere lederen av geriljaorganisasjonen Ansar Al islam hevdet også at han hver dag fortalte folk, både på telefon og på nettet, at de har rett til å drepe amerikanere i Irak.

Mulla Krekar opplyste også om en konkret hendelse fra Mosul i Irak.

– Har du fått tlf. fra folk som vil begå selvmord for å drepe amerikanere?

– Ja, det har jeg.

– Hva sa du da?

– Jeg sa at det er din plikt å gjøre det. Og han gjorde det i Mosel. Han drepte folk i Mosel.

Trussel mot Norge

For å unngå TV 2 snek Krekar seg ut en bakvei etter pressekonferansen. En bil med tre personer stanset midt i et fotgjengerfelt og suste av gårde med mullaen – som anses for å være en trussel mot rikets sikkerhet.

Som ansvarlig i Bondevik II-regjeringen for utlendingssaker, instruerte daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg Utlendingsnemnda om at et vedtak om å utvise Krekar skulle opprettholdes, etter at Krekar hadde klaget på utvisningen.

– Det er ikke sånn at mullah Krekar kan true seg til å bli i Norge. Han har kommet med lignende uttalelser om represalier til Norge før, og jeg mener det er veldig viktig at norske myndigheter står fast på en ting: Han skal ut av Norge med en gang det er mulig å gjøre det, sier Solberg til TV 2 Nyhetene.

– Jeg har lært meg en ting. Jobber du med utlendingssaker så står du i skytset også for folk som ønsker å true deg. Det har jeg lært meg å leve med, sier Høyre-lederen.

– Krekar kan ikke true

Erna Solberg liker ikke truslene fra Krekar.

– Han sier jo at hvis han blir sendt ut og dør, så skal du også dø. Hvordan føles det?

– Det føles jo selvfølgelig ikke behagelig, samtidig som jeg mener at det skal ikke jeg ta innover meg. Jeg regner med at norsk politi går gjennom den type uttalelser og ser om de rammes av norsk straffelovgivning. Og uansett føler jeg meg ganske så trygg på at mullah Krekar ikke kan true seg til å bli i Norge, svarer Solberg og retter skytset mot den sittende regjeringen, for at Krekar fortsatt er i landet.

– Jeg mener at man på et tidligere tidspunkt skulle begynt å jobbe med å utforske mulighetene for utsendelse og gjennomføring av selve vedtaket. Jeg registrerer at det i dag står på at norske myndigheter mener at garantiene ikke kan være gode nok. Jeg mener at regjeringen ikke har forsøkt godt nok på hvilke garantier de kan få fra Irak