– Dette er den kjipe, seige gørra som siver ut i fjæra, sier fagsjef Nina Jensen i WWF, Verdens naturfond. Hun er i Sortland for å lære toppolitikerne i Lofoten og Vesterålen om den mørke siden av oljevirksomhet. Den siden som nå rammer Mexicogolfen: Oljeutslipp.

Dårlig redskap

Tirsdag arrangerer Miljøverndepartementet en åpen høring om forvaltningsplanen for Barentshavet, Vesterålen og Lofoten. Ordførerne vil vite mest mulig før høringen.

Selv om ingen av dem er eksperter på å håndtere tyktflytende olje som tilgriser fjæra, vet de hvilket utstyr kommunene rår over hvis området skulle bli utsatt for et oljeutslipp i morgen.

– Redskapen er kjempedårlig. Vi har piasavakoster og vegvesen-spader, det er vel stort sett det vi har, sier ordfører i Vestvågøy kommune, Jonny Finstad fra Høyre.

Analyse

Samtlige ordførere i Lofoten og Vesterålen krever nå en konsekvensanalyse. Stikk i strid med miljøvernorganisasjonene og SV sin holdning.

– Vi ønsker en konsekvensutredning for å få mer kunnskap. Å få alt belyst, både det økonomiske og det miljømessige, sier Stein Iversen. Han styrer Flakstad kommune som ordfører fra Distriktslista.

Også miljøvernerne vil vite mer.

– Vi ønsker alltid mer kunnskap, men dette er et av de havområdene som er mest utredet. Vi vet hva konsekvensene er og vi vet hva risikoen er, sier Nina Jensen.

Skeptiske

En undersøkelse gjort av Respons analyse for WWF viser at en av fire nå er mer skeptisk til oljeboring i Lofoten og Vesterålen, etter oljekatastrofen i Mexicogolfen.

Det er ungdom som er mest i mot.

– Vi trenger det ikke. Vi skal ikke bore her oppe. Dette er svineri og svineri hører ikke hjemme i matfatet, sier Øystein Sivertsen Sørvig fra KrFU i Oslo. Han var med politikerne på dagens oljekurs.

Krav

Til høsten tar Stortinget stilling til om det skal åpnes for en konsekvensutredning. Ordførerne krever å bli hørt. Noe annet ville være et overgrep, slår ordførerne fast.

– Det synes jeg det absolutt vil være. Det bør være et krav fra hele Nord-Norge at vi får en utredning som viser også de samfunnsmessige konsekvensene og ikke bare de naturmessige, sier ordfører Jonny Finstad bestemt.

*SUPER N91 Foto/redigering: <01:30