Partileder Erna Solberg i salen under åpningen av landsmøtet til Høyre fredag. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
Partileder Erna Solberg i salen under åpningen av landsmøtet til Høyre fredag. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Solid opptur for Erna

Høyrebølgen sikrer Erna Solberg ny opptur på TV 2-gallup.

Samtidig faller de rødgrønne partiene til 39,9 prosent som er den laveste oppslutningen etter valget, viser målingen TNS Gallup har laget for TV 2 i juni.

Erna vokser

For et år siden hadde Høyre en oppslutning på 14,6 prosent, mens Arbeiderpartiet hadde 34,7 prosent. Differansen mellom de to partiene var på hele 20,1 prosentpoeng.

Junitallene fra TNS Gallup i år viser at Høyre går frem med 1,9 prosentpoeng til 26,1 prosent, mens Arbeiderpartiet går tilbake med 1,5 prosentpoeng til 29,6 prosent på målingen. Arbeiderpartiets forsprang har krympet til 3,5 prosentpoeng.

– Jeg er veldig opptatt av at vi må passe på å ikke bli høy på pæren, sier Høyreleder Erna Solberg til tv2nyhetene.no

– Men nå smiler en Høyreleder?

– Selvfølgelig gjør jeg det, dette er et veldig bra resultat for oss, sier Solberg.

Gamle kjerneområder

Bakgrunnstallene viser at Høyre nå er største parti blant de spurte på Sør- og Vestlandet, mens Fremskrittspartiet bare er tredje størst i denne delen av landet.

Høyres oppslutning øker blant middelaldrende og eldre velgere og Erna Solberg leder nå partiet som har størst oppslutning blant velgere over 60 år.

– Jeg tror at vårt budskap om valgfrihet i eldreomsorgen er et budskap eldre synes er viktig. Jeg tror de føler at de er gamle nok til å kunne velge selv, sier Solberg.

Sjekk alle tallene, historikken og gjennomsnittet på målingene.

OPPGJØRETS
  TIME: Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) møtte opposisjonen for første
  gang etter forsinkelsen av renseanlegget på Mongstad ble kjent. (Foto:
  Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
OPPGJØRETS TIME: Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) møtte opposisjonen for første gang etter forsinkelsen av renseanlegget på Mongstad ble kjent. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Rømmer fra Jens

Arbeiderpartiet går tilbake med 1,5 prosentpoeng til 29,6 prosent på målingen. En av tre velgere som stemte på Arbeiderpartiet i fjor høst har enten har forlatt partiet eller satt seg på gjerdet.

– Det må være et dramatisk signal til regjeringen. Jeg tror velgerne hadde ønsket mer samarbeid og en annen tone som var mer opptatt av å løse hverdagsproblemene til folk, sier Høyreleder Erna Solberg.

Bakgrunnstallene viser at det er 12 ganger så mange velgere som stemte Arbeiderpartiet som i dag ville ha stemt Høyre eller Fremskrittspartiet, i forhold til antall velgere som har gått fra de blå partiene til det største regjeringspartiet.

Les bloggen: Rødgrønn bunnotering

Rømmer fra Siv

Fremskrittspartiet får 21,5 prosent (- 0,7). Partiet er dermed klart mindre enn Høyre også på denne målingen. Selv om oppslutningen til Frp øker noe blant de yngste velgerne, faller den i de andre aldersgruppene.

Bakgrunnstallene viser at to av ti velgere som stemte Fremskrittspartiet i fjor høst i dag ville ha gitt sin stemme til Høyre. For hver Høyre-velger som har gått til Fremskrittspartiet har det ifølge målingen gått 20 velgere motsatt vei.

Småpartiene

Kristelig Folkeparti er nå størst av småpartiene med en oppslutning på 5,6 prosent (+ 0,5). Det ville gitt partiet 10 mandater på Stortinget, det samme som ved valget i fjor.

Sosialistisk Venstreparti får 5,4 prosent (- 1,2). Bakgrunnstallene viser at SV balanserer på sperregrensa selv blant de unge velgerne. Et valg i dag ville ha gitt 9 representanter på Stortinget (- 2).

Senterpartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng til 4,9 prosent på junimålingen. Det ville gitt 8 mandater på Stortinget (- 3).

Venstre klatrer over sperregrensa med 4,5 prosent (+ 1,3). Partileder Trine Skei Grande ville dermed fått følge av sju andre representanter (+ 6). Bakgrunnstallene viser at Venstre har klart større oppslutning i Oslo-området enn i andre landsdeler.

Partiet Rødt som i helgen byttet leder får 1,0 (- 0,5), mens andre partier får 1,5 (+ 0,7), hvorav De Grønne utgjør 0,4 prosent.

Målingen er laget av TNS Gallup for TV 2 ved personlige telefonintervjuer av 967 personer i tidsrommet 26. mai – 1. juni 2010. 73,7 prosent oppga partipreferanse.

Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng, størst for de største partiene.