FIKK NEI: Da Kjell Torgersen ville betale tilbake det han skylde til Nav, fikk han blankt avslag. (Foto: TV 2)
FIKK NEI: Da Kjell Torgersen ville betale tilbake det han skylde til Nav, fikk han blankt avslag. (Foto: TV 2)

Ville tilbakebetale – ble anklaget for trygdemisbruk

Kjell Torgersen forsøkte å betale tilbake trygden han ikke lenger hadde krav på. Nå anklages han for trygdemisbruk.

I nesten to år har Kjell Torgersen forsøkt å tilbakebetale 34 000 kroner som Nav har feilutbetalt. Pengene står på en egen konto.

– Jeg har bedt om kontonummer, og spurt om å få betale over disk også. Det har jeg fått klart avslag ifra, sier Torgersen til TV 2.

Varslet om feilen

Feilutbetalingen skjedde da Nav fortsatte å betale Torgersen rehabiliteringspenger til tross for at han var tilbake i jobb.

Han varslet om feilen med det samme, og har sendt sju brev for å få betale tilbake pengene. Ingen svar kom fra Nav.

Men plutselig en dag dukker det opp et brev der han anklages for trygdemisbruk.

«Ut ifra de foreliggende opplysningene, mener vi du forsto eller burde forstått at det forelå en feil da du ikke kunne ha rett til både lønn og rehabiliteringspenger i samme periode. Vi vurderer derfor og krever hele beløpet tilbakebetalt,» sto det i brevet til Torgersen.

– Rystende tungvint

– Da sier de klart og tydelig at det er et trygdemisbruk, enda jeg har prøvd å nå fram til dem, sukker han.

– Hva tenker du om det?

– Jeg syns det er rystende at det skal være så tungvint.

– Ingen kommentar

Torgersen er skuffet over Navs anklager. Etter gjentatte henvendelser vil Nav Østfold ikke kommentere saken overfor TV 2.

– Denne saken er så klar. Jeg har henvendt meg så mange ganger for å få løst denne saken. Likevel overser de meg fullstendig. Jeg synes det er en skam, sier Torgersen.

Vil ha fast kontaktperson

Kjell Torgersen mener han har løsningen på hva som skal til for å øke brukertilfredsheten ved NAV.

– Det hadde vært fint å ha én person å forholde seg til. Da kunne vi løst det der og da. Det er mye enklere enn at det skal gå gjennom så mange ledd, sier han.

Oppgitt statsråd

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er oppgitt over de mange skrekkhistoriene om folks opplevelser med Nav.

– Alle som ikke blir hørt av Nav er en for mye, og det tar jeg alvorlig, sier Bjurstrøm.

– Jeg forstår alle som prøver å komme i kontakt med offentlige myndigheter uten å bli hørt. Og det er bra at man vil gjøre opp for seg, da skal man ikke bli tatt imot på den måten mener hun.

Ikke fornøyd

Og Nav har en del å jobbe med. For den nye brukerundersøkelsen fra etaten viser at brukerne ikke har blitt mer fornøyd med etatens tjenester.

Det til tross for at saksbehandlingstiden har gått ned og det har blitt flere kontorer.

– Vi har spurt 8000 brukere om deres tilfredshet. Vi ligger i underkant av 4 som er på fjorårets nivå, men hadde forventet en liten fremgang. Det er vi litt skuffet over og mener at vi er i stand til å gi brukerne mer kontakt nå, mener kommunikasjonsdirektør i NAV Martin Apenes.

– Omdømmeproblem

– Jeg tror Nav sliter med et omdømmeproblem som jeg håper vil endre seg over tid. Jeg er i kontakt med ledelsen i Nav og vi jobber målrettet for bedring og vi ser langsomt at ting blir bedre, sier arbeidsminister Bjurstrøm.

Men nye store oppgaver og reformer er nok en gang i vente for Nav. Det kan gå ut over brukerne.

– Det vil lugge i Navsystemet fremover også og det vil brukerne merke, sier Apenes til TV 2.