KREVER GJENNOMGANG: Karin Andersen (SV) og Erna Solberg (H)  krever nå grundig gjennomgang av lovfestede rettigheter for å sikre at alle får hjelpen de har krav på.  (Foto: TV 2)
KREVER GJENNOMGANG: Karin Andersen (SV) og Erna Solberg (H) krever nå grundig gjennomgang av lovfestede rettigheter for å sikre at alle får hjelpen de har krav på. (Foto: TV 2)

Politisk opprør mot lovbrudd

Politikere fra en rekke partier krever nå grundig gjennomgang av lovfestede rettigheter for å sikre at alle får hjelpen de har krav på.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er uholdbart at mennesker i en vanskelig situasjon ikke får hjelpen og veiledningen de har krav på. Enda verre er det at ansvaret for å finne ut av systemene og rettighetene dyttes over på dem selv, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til TV 2.

Si din mening om velferdssvikten her.

TV 2 har i flere dager satt søkelyset på svikten i det offentlige hjelpeapparatet. Mennesker med ulike hjelpebehov blir avvist eller oversett.

Hovedfokuset har vært lovbrudd i ulike former. Det handler om mennesker med forskjellige hjelpebehov som sviktes, kastes rundt i det offentlige hjelpeapparatet og som ikke får den hjelp som de med loven i hånd har krav på.

– Alvorlig behov

– Jeg mener det er et alvorlig behov for å gå igjennom rettighetene og lovfestingene i Norge, sier partileder Erna Solberg (H).

Hun krever at man nå går grundig til verks for å rydde opp i forhold til svikten i det offentlige hjelpeapparatet. Det er i hennes øyne uholdbart at mennesker med store hjelpebehov og ulike diagnoser, opplever at de ikke får den oppfølging de har rett på etter loven.

Lover som er vedtatt i Stortinget, og som skal være et fundament i velferdsstaten Norge, brytes på alle nivåer. Enten man snakker om kommunen, fylkeskommunen eller stat.

– Hvor grundig bør man gå til verks?

– Jeg synes at en god revisjon av oss politikere er påkrevd. At vi går igjennom og tar virkelig bakkekontakt nå og sier at hvis vi ikke klarer å hjelpe de svakeste i vårt samfunn, da må kanskje vi andre som kan stå opp for våre egne saker, få litt færre rettigheter i vårt samfunn, sier Solberg til TV 2 Nyhetene.

Kutt ut grønt

Hun mener at man må vurdere å kutte ut lovfestede rettigheter som strengt tatt ikke er nødvendige.

KAMP MOT SYSTEMET: I årevis har foreldrene til Andreas Rogne kjempet for at han skal få hjelp for sin autisme. (Foto: Sven Are Nydal)
KAMP MOT SYSTEMET: I årevis har foreldrene til Andreas Rogne kjempet for at han skal få hjelp for sin autisme. (Foto: Sven Are Nydal)
– Det er sånn at under denne regjeringen har vi fått flere lovfestede rettigheter. Og noen har Høyre stemt for. Vi har alle syndet litt, men det er sånn at skal de viktigste få prioritet, så må vi kanskje la være å lovfeste det som er mindre viktig, sier Solberg.

Hun mener at det er tull å lovfeste frukt og grønt til ungdomsskoleelever, hvis det går på bekostning av psykiatripasienter og muligheten for at de skal sikres god omsorg og oppfølging i kommunene.

Erna Solberg mener det påkrevd at man får bedre oversikt når det gjelder omfanget av lovbrudd. Man må evaluere rettighetene og droppe de minst viktigste, ifølge partilederen. Dette for å sikre at de svakeste gruppene med størst hjelpebehov prioriteres og får hjelp.

Lover å rydde opp

Karin Andersen (SV) har i en årrekke vist seg som en av de fremste frontkjemperne for mennesker som sliter. Hun er rystet over situasjonen og delvis overrasket over den systematiske svikten som blant annet TV 2 har påpekt.

– Jeg er enig at vi er nødt til å rydde opp i dette, og gjøre det raskt. Derfor vil jeg ta dette opp med regjeringen umiddelbart, lover Andersen.

Hun har en lang liste med forslag som hun mener må på plass. Et Nav-ombud må etableres for å hjelpe alle de som stanger hodet i Nav-veggen. Hun vil ha et klart koordineringsansvar når flere ulike etater er inne i en sak.

Problemet i dag er ofte at ingen tar ansvar, og man skyves mellom ulike etater og ender opp som en fillete kasteball. Og i motsetning til Solberg, mener Andersen at staten i enda sterkere grad må styre kommunene.

– Det som er viktig for meg er at vi får gjort dette fort, og det blir viktig at vi tar dette helt på alvor. For når Stortinget har vedtatt lover, så har de ment at folk skal ha rettigheter, presiserer Andersen.

LES OGSÅ: Offentlig ansatte kan ikke eget regelverk

Rystende enkelthistorier

– De rystende enkelthistoriene gjør inntrykk på politikere i alle leire. At det daglig, over hele landet, er mennesker som sliter med å få den hjelp som faktisk er nedfelt i loven. At det knapt får konsekvenser. Og at ingen egentlig vet hvor omfattende omfanget av lovbrudd i velstands-Norge er.

FIKK IKKE SVAR: Natasha Pedersen ba Kristiansand kommunen om svar på hva slags støtte den multihandicappede datteren hadde krav på. Det tok over to år å få svar. (Foto:  Svein Flagestad  / TV 2)
FIKK IKKE SVAR: Natasha Pedersen ba Kristiansand kommunen om svar på hva slags støtte den multihandicappede datteren hadde krav på. Det tok over to år å få svar. (Foto: Svein Flagestad / TV 2)

– Det er totalt uakseptabelt at Velferds-Norge gir blanke i å oppfylle de lovfestede rettighetene til de brukerne som har krav på det. Her må den rødgrønne regjering rydde opp straks, sier Frp-politiker Robert Eriksson, leder av Arbeids- og sosialkomiteen

Han er klinkende klar over at velferds-Norge og svikten i hjelpeapparatet ikke kan hektes på dagens regjering, men at "systemsvikten" har utviklet seg over år.

– I tillegg burde Stortinget fått en årlig oversikt over lovbrudd og antall saker. Jeg vil her ta et initiativ ovenfor samordningsminister Karl Erik Schjøtt-Pedersen får å få på plass dette, sier Eriksson til TV 2 Nyhetene.

LES OGSÅ: Hjerterå behandling av døende mulitihandikappet barn

Krever liste over alle lovfestede rettigheter

– Jeg tror ett av de aller største problemene er at verken NAV eller andre forvaltninger har full oversikt og kunnskap om de lovfestede rettighetene. Derfor krever vi nå at det utarbeides en liste over alle lovfestede rettigheter, sier Eriksson til TV 2 Nyhetene.

Nå kan en ikke forvente at politikere skal gå rundt å huske alle lover og forskrifter som sikrer innbyggerne nødvendig hjelp og oppfølging. Ei heller at man kan vite hvor omfattende antall lovbrudd er. Det siste finnes det ganske enkelt ikke svar på i dag. Ingen vet fordi dette er fragmentert. Og fordi det er en rekke etater som bryter loven. En av disse er NAV.

Påkrevd med bedre opplæring

– Frp mener at det er påkrevd at ansatte får nødvendig opplæring og kompetanse til å forstå og håndtere de ulike brukernes muligheter og behov for nettopp å kunne gi de rett hjelp, sier Robert Eriksson. Som TV 2 har vist i flere reportasjer så er kunnskapsmangel i det offentlige hjelpeapparatet en viktig årsak til svikten. Det er også erfaringer fra blant annet

HJERTEPROBLEMER: Lille Elliot ble født med en alvorlig hjertefeil.  (Foto: Jan Kåre GåsemyrTV 2)
HJERTEPROBLEMER: Lille Elliot ble født med en alvorlig hjertefeil. (Foto: Jan Kåre GåsemyrTV 2)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, at kommuner og andre som bryter loven gir letter gir blaffen fordi det ikke får noen konsekvenser å bryte loven. De eneste taperne er utsatte mennesker som ofte gir opp å sloss for sine rettigheter.

– Jeg er midt sagt rystet over at kommuner og andre ikke følger opp de pålegg blant annet fra fylkesmannen når de har brutt loven. Her må det innføres sanksjonsmidler ovenfor de ulike forvaltninger som bryter de lovpålegg som er gitt av Stortinget, sier Eriksson.

LES OGSÅ: Hjertesyke Elliot er en kasteball i hjelpeapparatet

Ansvaret må plasseres

– I dag så er det mange ulike instanser som skal kontrollere at lover blir fulgt, blant annet Helsetilsynet og Fylkesmannen, og når de oppdager at man for eksempel ikke følger opp funksjonshemmede barn, eller det handler om unger som venter på hjelp fra barnvernet, så mener jeg at de må ha virkemidler til å gripe inn. Og så må vi kunne plassere ansvaret hvis det ikke skjer, sier Andersen til Tv 2 Nyhetene.

– Jeg reagerer sterkt på sakene TV 2 har belyst. Dette er eksempler på at regler vi har laget for å hjelpe folk, ikke følges opp. Det er alvorlig. Vi har nok lover og regler, vi har nok informasjonsinstanser, men det må følges, presiserer Trettebergstuen, overfor TV 2 Nyhetene.

Trettebergstuen som er nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, presiserer at Nav og kommunene har plikt til å veilede og plikt til å finne ut hvor ansvaret skal ligge i de tilfellene det er uklarhet eller uenighet om dette.

– Langvarig trøbbel

– Det må bli slutt på at mennesker ikke får tiltak på grunn av langvarig trøbbel med ansvarsavklaring, og det må bli slutt på at mennesker møtes av byråkrati og dårlig holdninger der de skulle bli møtt med forståelse hjelp og respekt, sier Trettebergstuen.

– Hva må gjøres?

– Vi må ha en gjennomgang av omfanger av lovbrudd, kommunene og Nav må skjerpe seg og gjøre jobben de er satt til å gjøre. Ett slik tilfelle er ett for mye, presiserer Trettebergstuen overfor TV 2 Nyhetene.

Også i KrF er enighet om at man nå må ha en grundig gjennomgang av systemet med lovfestede rettigheter.

– Når man først er i en vanskelig situasjon i livet, skal man ikke måtte kjempe for de rettighetene man har krav på - man må slippe å føle det offentlige som en motpart, sier Laila Dåvøy (KrF) som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Si din mening om velferdssvikten