INNRØMMET TESTJUKS: En norsk leverandør av skuddsikre vester som brukes av Forsvaret i Afghanistan har innrømmet forfalskning av testresultater i et brev TV 2 har fått tilgang til. (Foto: SCANPIX/TV 2)
INNRØMMET TESTJUKS: En norsk leverandør av skuddsikre vester som brukes av Forsvaret i Afghanistan har innrømmet forfalskning av testresultater i et brev TV 2 har fått tilgang til. (Foto: SCANPIX/TV 2)

Innrømmer testjuks om skuddsikre vester

De skuddsikre vestene fra den norske leverandøren brukes av norske soldater hver dag i Afghanistan.

De skuddsikre vestene norske soldater bruker på jobb hver dag i Afghanistan er helt nye, og så sent som i fjor leverte den norske produsenten NFM-gruppen vester til Forsvaret.

BEKLAGER JUKS: I et brev beklager NFM-gruppen testjukset med sikkerhetsvestene overfor sine kunder. (Foto: Kjell Persen)
BEKLAGER JUKS: I et brev beklager NFM-gruppen testjukset med sikkerhetsvestene overfor sine kunder. (Foto: Kjell Persen)
Denne leveransen var den siste av ordren på 9.000 vester. Nå har Forsvaret sett seg nødt til å gjennomgå dokumentasjonen som skal garantere kvaliteten på vestene.

Årsaken er at leverandøren har innrømmet juks.

Ble avslørt i Sverige

Det var etter en anbudsrunde til det svenske forsvaret at NFM fikk problemer.

NFM vant anbudet og en kontrakt på å levere skuddsikre vester til svenske soldater. Kontrakten var verdt inntil 350 millioner kroner.

Men et uavhengig testinstitutt i Tyskland avslørte juks med dokumentasjonen.

NFM la seg flate og innrømmet at testresultatene var forfalsket.

I et brev til alle sine kunder skriver de at jukset med sikkerhetsvestene er utført av en enkeltperson som ikke lenger er ansatt i NFM.

– Handlingen ble utført av en enkelt ansatt i vår organisasjon, og er noe som NFM tar sterk avstand fra og beklager på det sterkeste, heter det i brevet som TV 2 har fått tilgang til.

Svenskene har nå trukket seg fra avtalen. Det bekrefter Ulf Lindstrøm i Försvarets Materielverk. Utover det vil svenskene ikke kommentere saken.

Nye tester i Norge

– Når det skapes tvil om sikkerhetsutstyr, er det veldig viktig å opprettholde tryggheten på at det vi har sendt ut til bruk i Afghanistan og andre steder gjør det det skal gjøre, sier Rune Nesland-Steinor i Forsvarets logistikkorganisasjon, som hadde ansvaret for innkjøp av de nye skuddsikre vestene.

Prosjektleder Rune Nesland-Steinor i Forsvarets logistikkorganisasjon hadde ansvaret for innkjøpet av de skuddsikre vestene.
Prosjektleder Rune Nesland-Steinor i Forsvarets logistikkorganisasjon hadde ansvaret for innkjøpet av de skuddsikre vestene.
– Hvordan vet dere at vestene som norske soldater bruker holder det de lover?

– Det gjør vi gjennom den kvalitetskontrollen vi har hatt gjennom hele produksjonen. Og det er plukket ut tilfeldig av oss, hvilke som skulle testes.

– Nå har vi gjennomgått testresultatene på nytt, og hvordan vi har gjort hele kvalitetssikringen, og vil holder på å dokumentere våre funn nå, sier Nesland-Steinor til TV 2.

Forsvaret sier at de har tillit til forklaringen om at en enkeltperson som bak forfalskningen, og at de fremdeles har tillit til leverandøren.

Beklager på det sterkeste

NFM-gruppen beklager saken på det sterkeste, men vil ikke intervjues av TV 2.

I en epost fra direktør Toivo Horvei trekker de seg fra intervjuavtalen, og skriver at «de har informert involverte parter tilstrekkelig» og at de «ønsker å legge saken død.»

Mannen som skal stå bak forfalskningen av testresultatene er en ingeniør ansatt ved NFMs avdeling i Polen.

Han har påtatt seg skylden for saken og er nå suspendert fra stillingen sin.