«Huleboer» kan tvangsvaskes

Høyesterett slår fast at 56-åring ikke kan motsette seg vask og stell av sår.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

56-åringen levde bak en presenning ved Blindern i en årrekke og har tidligere skapt problemer med sin manglende kroppshygiene.

Ifølge Wikipedia bestemte han seg for å slutte å vaske seg som 25-åring, og i 1987 ble han nektet å avlegge hovedfagseksamen i atomfysikk og astrofysikk på grunn av kroppslukten. I 1991 ble han nektet enhver anledning til å avlegge eksamener så lenge han ikke vasket seg.

Innlagt

Problemene har fortsatt etter at han ble innlagt på sykehjem i Oslo i 2006. Pleierne hadde store problemer med å bevege seg i nærheten av mannen på grunn av sterk lukt fra avføring og verkende sår. Samtidig nektet han vask og stell mot sin vilje.

I 2007 ble mannen tvangsvasket og rommet ble desinfisert av hensyn til smittevern og arbeidsmiljø. Siden den gang har saken versert i rettsvesenet.

To ganger har 56-åringen bedt om en midlertidig forføyning som forbød personalet å vaske ham mot hans vilje. I den pågående saken vant han fram hos byfogden, men tapte i lagmannsretten.

Stor sjenanse for andre

I dommen fra lagmannsretten fra oktober 2009 heter det blant annet:

«Vitner fra sykehjemmet har for lagmannsretten beskrevet lukten fra gammel avføring når den kommer i tillegg til lukten fra sårene som 'uutholdelig'. Lagmannsretten finner ikke grunn til å tvile på en slik beskrivelse.»

Retten slo fast at mannens samtykke til å bo på sykehjemmet også innebar samtykke til det stellet saken gjaldt. Det ble også påpekt at stellet ikke krever bruk av fysisk makt og at mannen i utgangspunktet aksepterer stell, men selv vil bestemme når det skal skje.

Kan ikke nekte

56-åringen anket dommen. Anken er nå forkastet av Høyesterett. Det er den niende rettsinstansen som tar stilling til saken.

Høyesteretts flertall fremhevet pasientens rett til selvbestemmelse, og erkjenner at denne retten også omfatter det å treffe avgjørelser for sin egen helse som fra et faglig ståsted er lite rasjonelle eller direkte skadelige. Konklusjonen er likevel at sykehjemmet har tilstrekkelig grunnlag «til å gjennomføre det aktuelle minstemål av hygienetiltak.»

Dissens

Mannens advokat, Helge Hjort, beklager resultatet.

– Det er et bærende prinsipp i norsk rett at pasienter skal gi samtykke ved behandling. Dommen er en relativisering av dette prinsippet og motsies klart av mindretallet, sier Hjort til tv2nyhetene.no.

Han viser til at to av tre voterende dommere i Høyesterett tok dissens under henvisning til at det ikke foreligger hjemmel for tvangsbruk.

– Kan vaskes

Hjort avviser også at hans klient nekter å la seg vaske.

– Han ønsker vask og stell. Dette dreier seg blant annet om å rive av bandasjer som har satt seg fast i sårskorper. Det gjør svært vondt, og han ønsker medinnflytelse på når det skal skje, om det skal vente en dag, sier Hjort.

(NTB/TV 2)