SLITER: Mange offentlige ansatte, blant annet i Nav, sliter med eget lovverk.  (Foto: TV 2)
SLITER: Mange offentlige ansatte, blant annet i Nav, sliter med eget lovverk. (Foto: TV 2)

Offentlig ansatte kan ikke eget regelverk

Kunnskapsmangel i de offentlige hjelpeapparatet rammer syke mennesker som har lovfestet rett på hjelp. Offentlig ansatte sliter med å forstå egne regelverk og lover.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En rekke offentlig ansatte som skal hjelpe mennesker med ulike diagnoser og hjelpebehov, har ikke peiling på hvordan de skal løse enkelte oppgaver. De forstår rett og slett ikke eget regelverk og lover.

Mangel på kunnskap gjør at mange saksbehandlere derfor henvender seg til interesseorganisasjonene for å få vite hva man krav på.

Stor mangel på kompetanse

– Den som forbauser meg er at hele syv prosent av henvendelsene vi får, kommer fra de som jobber i tjenesteapparatet. Det vil si at de som jobber for å gi råd og hjelp til brukerne selv henvender seg til FFO for å hente råd og for å få vite hvilke rettigheter som brukerne har. Og det betyr jo at det er ganske stor mangel på kompetanse i tjenesteapparatet, sier Knut Magne Ellingsen, leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Funksjonshemmedes felleorganisasjon (FFO) er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Dessuten besvarer de ulike interesseorganisasjonene er ukjent antall henvendelser fra offentlig ansatte og saksbehandlere.

LES OGSÅ: Hjertesyke Elliot er en kasteball i hjelpeapparatet

Gjør jobben for det offentlige

TV 2 har foretatt en spørreundersøkelse blant 18 interesseorganisasjoner i Norge. Samlet representerer disse rundt en halv million mennesker.

Spørreundersøkelsen dokumenterer at det offentlige hjelpeapparatet svikter på mange områder:

* Det offentlige hjelpeapparatet er for komplisert å finne frem i.

* Det offentlige mangler kunnskap som er nødvendig for å gi korrekt veiledning, økonomisk bistand og informasjon om ulike støtteordninger.

Mens det offentlige har ansvaret for å sikre at mennesker får den hjelpen de har krav på, så er det i realiteten mange ganger de ulike interesseorganisasjonene som best veileder brukerne og gjør mye av jobben.

Janne Walden og hennes hjertesyke sønn Elliot (2), som TV 2 Nyhetene omtalte nylig, sliter i likhet med mange andre med å få innfridd sine rettigheter. De får heller ikke svar på hvilke rettigheter de har og hvordan de skal finne frem i det offentlige hjelpeapparatet. Hjelp fikk de endelig da de meldte seg inn i Foreningen for hjertesyke barn.

Mange finner ikke frem i systemet

– Nesten en tredjedel av alle henvendelser til FFO gjelder problemene med å finne frem i systemet i forhold til å få hjelp og opplysninger. Det betyr jo at mange brukere ikke får den informasjonen de trenger. Og de får ikke hjelp til å finne frem i systemet. Det betyr at de heller ikke får da de tiltakene og tilbudene som de har rett på etter loven, sier Ellingsen til TV 2 Nyhetene.

Si din mening om velferdssvikten her