ENESTE UTVEI: Å slippe fangene i Bjørgvin fengsel på gaten kan bli eneste mulighet hvis betjentene blir tatt ut i streik. (Foto: Jon Nilsen / TV 2)
ENESTE UTVEI: Å slippe fangene i Bjørgvin fengsel på gaten kan bli eneste mulighet hvis betjentene blir tatt ut i streik. (Foto: Jon Nilsen / TV 2)

90 fanger kan bli satt på gata i Bergen

For første gang er et fengsel i fare for å bli tatt ut i streik. Og de heldige fangene sitter på Bjørgvin i Bergen.

Kommer ikke staten og YS Stat til enighet innen meklingsfristen ved midnatt onsdag, møter ikke de organiserte fengselsbetjentene på jobb torsdag morgen.

Blir satt på gata

– Hvis det blir streik, så møter ikke våre medlemmer på jobb klokken 08. Da står fengselet uten bemanning, sier leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund til TV 2 Nyhetene.

Leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. (Foto: Gorm Røseth / TV 2/)
Leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. (Foto: Gorm Røseth / TV 2/)

Og uten betjenter og ingen andre ledige fengselsplasser, er det kun én utvei torsdag morgen. Bokstavalig talt. De må ut av fengselet.

– Kan 90 fanger bli satt rett på gata?

– Ja, er det enkle svaret fra Svenkerud.

Forbundslederen mener at det er uforsvarlig fra fengselets side hvis dette blir siste utvei.

– Det er uforsvarlig fra fengselets side. De har nå tid fram til torsdag til å gjøre nødvendige grep, slik at samfunnet fortsatt er sikkert etter torsdag morgen klokken åtte, sier Svenkerud.

– Noen av fangene er farlige

For å unngå at 90 fanger skal gå løs i Bergen, søkte fengselsledelsen dispensasjon fra en eventuell streik. Argumentet var at noen av de innsatte ved det som er et lavrisiko fengsel kan være farlige.

Men denne søknaden ble blankt avvist av YS Stat onsdag ettermiddag.

– Hvis de utgjør en fare for samfunnet så har de ingenting i et åpent fengsel å gjøre, sier leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Men ifølge fengselet utgjør fangene en fare?

– Ja jeg har sett det, og det er det som forundrer meg. Altså når vi skal oppfylle kravet til ny stortingsmelding om straffegjennomføringsloven, er fangene ikke farlige. Men når arbeidstakerne går ut i streik for faglige rettigheter, da er de innsatte plutselig livsfarlige for samfunnet, sier Svenkerud.

TV 2 Nyhetene kjenner innholdet i søknaden fra Bjørgvin fengsel. Der søkes det om dispensasjon for 15 fengselsbetjenter.

– Vil vurdere hver enkelt fange

Fengselsleder Harald Åsaune i Bjørgvin fengsel mener de andre fengslene i området ikke har kapasitet til å ta imot fanger, og at derfor må nesten alle 90 innsatte gis avbrudd i straffen og slippes løs.

Ifølge Åsaune kan en løslatelse ha alvorlige samfunnsmessige konsekvenser.

– Det er med blandede følelser vi har mottatt avslaget på søknaden om dispensasjon. Slik vi ser det så er det en alvorlig situasjon å måtte stenge et så stort fengsel som Bjørgvin, sier Åsaune til TV 2 Nyhetene.

Fengselsleder Harald Åsaune i Bjørgvin fengsel (Foto: TV 2/)
Fengselsleder Harald Åsaune i Bjørgvin fengsel (Foto: TV 2/)

– Hvor farlige er fangene som sitter i Bjørgvin fengsel?

– De aller fleste innsatte ved Bjørgvin fengsel er slett ikke farlige mennesker. Vi har alle ulike domskategorier her. De aller fleste har korte dommer, men vi har også en relativt stor gruppe her med lengre dommer. Vi har i alt 20 stykker som har mer enn ett år igjen av straffen sin.

– Er det forsvarlig å slippe ut disse fangene?

– Det er ikke forsvarlig å slippe ut alle innsatte ved Bjørgvin fengsel. Mange har alvorlige dommer og vi vil forsøke å få plass til dem eventuelt i andre fengsel.

Noen innsatte mangler også bolig. Derfor vil det ifølge fengselslederen være nødvendig å ha tiltak rundt den enkelte fange ved en eventuell løslatelse.

– Så vi vil vurdere hver enkelt. De vi vurderer som at det vil være risikabelt å slippe ut, dem vil bli overført til andre fengsel, sier Åsaune.