SVIKT: Knut Magne Ellingsen, leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mener at brukerne ikke får oppfølgingen de har krav på.  (Foto: TV 2 )
SVIKT: Knut Magne Ellingsen, leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mener at brukerne ikke får oppfølgingen de har krav på. (Foto: TV 2 )

– Svært alvorlig svikt

Interesseorganisasjoner mener at det offentlige hjelpeapparatet svikter på en rekke områder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag finnes det en rekke lovfestede rettigheter som er nedfelt i ulike lover. Disse rettighetene er udiskutable og skal sikre mennesker med ulike behov nødvendig hjelp. Men slik fungerer det ikke. Lover brytes, og det skjer på flere områder og i kommuner og stat.

LES OGSÅ: Hjertesyke Elliot er en kasteball i hjelpeapparatet

Sviktes på ulike måter

TV 2 har gjennomført en spørreundersøkelse blant 18 av landets interesseorganisasjoner som til sammen representerer en halv million mennesker med ulike diagnoser og hjelpebehov.

Tilbakemeldingene er krystallklare: Det offentlige hjelpeapparatet fungerer ikke godt nok, for mange sviktes på ulike måter.

Mental helse, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, er blant de 18 organisasjonene som deltar i undersøkelsen. Samtlige organisasjoner slår fast følgende:

* Det offentlige hjelpeapparatet er for komplisert å finne frem i.

* Det offentlige mangler kunnskap som er nødvendig for å gi korrekt veiledning, økonomisk bistand og informasjon om ulike støtteordninger.

Svært kritisk

– Det er jo veldig kritisk for de som har akutte behov. Vi må huske på at dette gjelder enkeltmennesker, og enkeltskjebner. Hver gang en bruker ikke får den hjelpen en trenger, så betyr det at mennesker får mye dårligere livskvalitet enn det de ellers ville hatt, sier leder Knut Magne Ellingsen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til TV 2 Nyhetene.

SI DIN MENING OM VELFERDSSVIKTEN I NORGE HER

Flere lovbrudd - ulike lover

Lovbruddene knytter seg til flere tunge lover. Viktigst er Folketrygdloven, Lov om pasientrettigheter, Lov om sosial tjenester, Opplæringsloven, Forvaltningsloven og Kommunehelsetjenesteloven.

Et lovbrudd betyr at brukerne ikke får det de har krav på etter loven. Det kan være at de ikke får vite hvilke rettigheter de har. Det kan også bety at tidsfrister brytes, eller at hjelpen er utilfredsstillende, eller at man ikke får det man har krav på, enten økonomisk eller på annen måte.

Samtlige organisasjoner mener det er for komplisert å manøvrere seg frem i systemet. De er også enige om at saksbehandler i mange tilfeller mangler kunnskap om ulike praktiske og økonomiske rettigheter og støtteordninger.

Forventer reaksjon

– Jeg forventer jo at regjeringen setter i gang de tiltakene som er nødvendige for at brukerne skal kunne få de rettighetene de har krav på etter loven. Da må også selve tjenesteapparatet få de ressursene som er nødvendig. Og ikke minst at de som skal gjøre jobben får den kompetanse som trengs for at de skal kunne yte brukerne den hjelp de trenger, sier Ellingsen til TV 2 Nyhetene.