RAS: På Røykenes nord for Skibotn har naturkreftene tatt store deler av E6. Nå åpner samferdselsministeren for mer penger til å reparere skadene flom har påført veinettet i Nord Norge. (Foto: Svein Eriksen/SCANPIX)
RAS: På Røykenes nord for Skibotn har naturkreftene tatt store deler av E6. Nå åpner samferdselsministeren for mer penger til å reparere skadene flom har påført veinettet i Nord Norge. (Foto: Svein Eriksen/SCANPIX)

Åpner for mer penger til rasrammede veier

Regjeringen åpner for å gi millioner i ekstrabevilgninger til utbedring av veier som har vært utsatt for ras og flom i Nord-Norge.

– Jeg holder muligheten åpen for ekstrabevilgning til veier i nord. Vi vet ennå ikke omfanget av kostnadene som er forbundet med de ekstraarbeidene som må gjøres, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

Hun har bedt om å bli løpende orientert om den ekstraordinære situasjonen som har oppstått på grunn av flom og ras i Nord-Norge den siste tiden. Kleppa peker på at Region nord i Statens vegvesen har midler til vedlikehold på sitt ordinære budsjett, men sier det nå er behov for mer penger.

Beredskap

– Kostnadene øker dag for dag. Det første anslaget fra Region nord gikk på 30-40 millioner kroner. Det er håndterbart, men nå forstår jeg at det vil dreie seg om atskillig større beløp, sier Kleppa.

Hun legger til at askeskyen fra vulkanen på Island gjør det nødvendig å ha ekstra oppmerksomhet rundt beredskap og åpne veier. (©NTB)