I dommen fra Borgarting lagmannsrett heter det at retten har funnet det bevist at Furuholmen har tatt på seg og gjennomført et oppdrag som besto i innkreving av et større pengebeløp.

Lagmannsretten sier videre at den profilerte advokaten har vært klar over at gjelden han bidro til å kreve inn, «høyst sannsynlig var utbytte av én eller flere kriminelle handlinger».

Lånte ut penger i koffert

David Toska lånte i 2001 ut fem millioner kroner til Thomas Øye som ble overlevert i en koffert.

Toska, som aldri så noe mer til pengene, skal ha fått advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg til å ta ut stevning mot Schibsted-arving Harald Undrum, som sto som kausjonist for lånet.

Den profilerte advokaten ble i februar i fjor frikjent av Oslo tingrett, etter at han sammen med advokatkollega Rune Berg sto tiltalt for grovt heleri av 6,5 millioner kroner og et lån på 5 millioner kroner og renter som advokatene på vegne av David Toska forsøkte å få tilbake fra kausjonist Harald Undrum.

– Ikke troverdig

Toska gikk til Furuholmen og Berge for å få bistand til å kreve tilbake pengene han hadde lånt finansmann Thomas Øye.

– Med den kunnskap Furuholmen hadde om etableringen av gjeldsforholdet og om Toskas bakgrunn, finner lagmannsretten det ikke troverdig at Furuholmen skal ha ansett det sannsynlig at det var tale om lovlige midler, heter det i dommen fra lagmannsretten.

– Dommen blir anket

Furuholmens forsvarer, John Christian Elden, skriver i en melding til tv2nyhetene.no at dommen vil bli anket.

– Vi har tiltro til at Høyesterett vil komme til frifinnelse slik tingretten gjorde da vi mener lagmannsretten har tolket loven feil. De vil nekte personer som kan ha svarte penger adgang til domstolene og da blir konsekvensene økt bruk av torpedoer – noe vi ikke kan ønske, skriver Elden i meldingen.