Takket være finanskrisen, var Norges CO2 utslipp i 2009 det laveste på 15 år. (Foto: AP)
Takket være finanskrisen, var Norges CO2 utslipp i 2009 det laveste på 15 år. (Foto: AP)

Laveste CO2-utslipp på 15 år

.. men mye av nedgangen skyldes sannsynligvis finanskrisen.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske utslipp har sunket med 5,4 prosent fra 2008 til 2009.

Men det er ikke takket være regjeringens miljøpolitikk.

Se SSB-tallene her: Kraftig nedgang i klimagassutslippene.

Laveste på 15 år

Vi må helt tilbake til 1995 for å finne tall på så lave utslipp som fjoråret, viser beregningene laget av SSB i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Den kraftige reduksjonen skyldes blant annet lavere utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomhet. Utslipp fra industrien alene hadde en nedgang på 10,7 prosent.

Les også: Latin-Amerikas klimakonge i Norge.

Skyldes finanskrisen

Spesielt stor er nedgangen innen metallindustrien, hvor produksjonen ifølge SSB gikk ned med over 20 prosent i fjor.

Nedgangen i de totale utslippene må altså sees i sammenheng med den internasjonale finanskrisen.

Over tid vil industrien hente seg inn igjen, og utslippene vil derfor mest sannsynlig igjen øke.

Ikke regjeringens fortjeneste

Jens Stoltenberg har derfor ingen grunn til å sprette sjampanjen, i følge Natur og Ungdom.

– Det hjelper ikke at utslippene går litt ned et år, hvis de går opp igjen året etterpå. Vi trenger en rask og kraftig nedgang i klimagassutslippene, ikke den typen jo-jo-økninger som regjeringa nå driver med, skriver leder Ola Elvevold på organisasjonens hjemmeside.