skole_680 (Foto: COLOURBOX)
skole_680 (Foto: COLOURBOX)

Elevundersøkelsen 2010: Like mye mobbing som i fjor

Men generelt trives elever godt på skolen i Norge.

Ni av ti elever svarer at de trives godt eller svært godt på skolen i Elevundersøkelsen 2010, som ble lagt frem onsdag.

Undersøkelsen viser at trivselen blant elever øker generelt, og at det er mindre uro i klassene. 40 prosent svarer at de trives svært godt, mot 37 prosent i 2009.

Det var kunnskapsminister Kristin Halvorsen som presenterte funnene under et besøk på en skole i Solund kommune i Sogn og Fjordane.

– Resultatene fra undersøkelsen er vanligvis veldig stabile fra år til år. Norske elevers trivsel var høy fra før og når elevenes trivsel i tillegg øker i år, er det derfor gledelig og verdt å merke seg, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Like mye mobbing

Mobbingen i norsk skole holder seg stabil. 8,4 prosent svarer at de har blitt mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er det samme tallet som i fjor.

– Jeg har en klar målsetting om at mobbetallene må ned. Jeg hører regelmessig historier fra mobbeofre om hvor ødeleggende mobbing er. Vi har nå satt i gang en rekke tiltak som vil virke på sikt, sier utdanningsminister Kristin Halvorsen til TV 2 Nyhetene.

Mindre uro

Resultatene fra 2010 viser positiv utvikling for spørsmål rundt uro i klasserommet.

Det er også en nedgang for elever som svarer at de selv forstyrrer medelever, og tegn til nedgang for elever som blir forstyrret av at andre elever lager bråk og uro.

– Uro i klasserommet er en av tidstyvene i skolen. Derfor er det veldig positivt at Elevundersøkelsen viser tegn til mindre uro i klasserommene. Vi vet at god klasseledelse og god undervisning tilpasset den enkelte er med på å hindre bråk og uro. Det er gledelig at satsningen på dette begynner å vises i statistikken fra Elevundersøkelsen, sier Kristin Halvorsen.

Læringsmiljø og trivsel

Elevundersøkelsen er en spørreundersøkelse hvor elever skal si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen våren 2010 ble gjennomført fra 15. januar til 30. april, og gjennomføringen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1.