Vegkutt (Foto: Ola Thingstad/TV 2)
Vegkutt (Foto: Ola Thingstad/TV 2)

Kan doble innsatsen på veiene

Bygge- og anleggsbransjen hevder de kan gjøre dobbelt så mye arbeid på veier og jernbane dersom politikerne legger til rette for det.

I flere reportasjer har TV 2 fortalt om økende forfall på veinettet, mens ny prosjekter står i kø.

Når ikke egne mål

Mens regjeringen skryter av at de bevilger stadig mer penger både til vei og jernbane, er behovet økende. Nå hevder bygge- og anleggsbransjen at de kan gjøre mer, dersom politikerne legger til rette for det.

– Det er ikke noe problem å doble gjennomføringsevnen i løpet av et par år, dersom politikerne legger godt til rette for at byggherre og entreprenører sammen kan gjøre en større jobb, sier direktør i Byggenæringens Landsforening Audun Lågøyr til tv2nyhetene.no.

Han er langt fra imponert over hvordan staten organiserer planarbeidet og etterlyser mer forutsigbare rammebetingelser.

– I enkelte tilfeller har Statens vegvesen og Jernbaneverket prosjektert om igjen samme strekning så mye som fire ganger. Det er en fullstendig irrasjonell måte å jobbe på, sier Lågøyr.

Les bloggen: Norge forfaller

Ikke nok penger

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram tidligere i mai økte både bevilgningene til vei og jernbane.

De årlige bevilgningene til veivedlikehold er imidlertid ikke store nok til å stoppe forfallet på veiene, skriver Statens Vegvesen i handlingsprogrammet for de neste årene.

– Det er kapasitet til å gjøre mer på jernbane, det er kapasitet til å gjøre mer på vei. Det står ikke på bransjen det står på politikerne og de midlene de bevilger, sier Lågøyr.

Ligger etter planen

I flere reportasjer har TV 2 fortalt om økende forfall på vei og jernbane. Senterpartiets finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen mener standarden på mange veier er en stor skam.

Selv om bevilgningene har økt, ligger de fortsatt lavere enn hva regjeringspartiene selv har lovet.

– Nå ligger vi etter revidert budsjett 1,7 milliarder etter Nasjonal transportplan og det er et enkelt bilde av at det er ikke den forutsigbarheten vi trenger, sier Lågøyr.