Førertabber bak nesten alle MC-ulykker

Åtte av ti dødsulykker med motorsykkel skyldes menneskelig svikt. Rus og fart tar flest liv.

Fra 2006 til 2009 var det 127 dødsulykker med motorsykkel i Norge. 90 prosent av førerne var menn, og 40 prosent av dødsofrene var i aldersgruppen 35-49 år, skriver VG.

Få tekniske feil

Ifølge undersøkelser gjennomført av veivesenets regionale ulykkesanalysegrupper er det bare unntaksvis at de mest alvorlige ulykkene kan forklares med tekniske feil eller andre årsaker som ikke kan lastes føreren.

– Analysen viser at i 78 prosent har MC-føreren i høy grad bidratt til at ulykken skjer gjennom ulike former for førerfeil, sier rådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen til VG.

Fart medvirkende årsak

I over halvparten av ulykkene ble det konkludert med at fart var en medvirkende faktor til ulykken.

Det er registrert omkring 140.000 motorsykler i Norge i dag. Selv om det har blitt flere motorsykler på norske veier de siste årene, holder ulykkestallene seg på et relativt stabilt nivå. (©NTB)