Penger (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
Penger (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Skattekrav på 800 millioner kroner mot meglere

Skal ha mottatt lønn gjennom såkalte indre selskaper.

Skatteetaten har gått gjennom regnskapsårene 2006 og 2007, og har nå til sammen fremmet krav om 1,4 milliarder kroner i tilbakebetalt skatt, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi er nå kommet gjennom 2006 og 2007, og har dels varslet og dels truffet vedtak om at inntekter på nær tre milliarder kroner vil bli omklassifisert for 190 deltakere i 20 indre selskaper, sier seksjonssjef Monica Sivertsen i Skatt Øst.

Det betyr et skattekrav på 800 millioner fordelt på de 190 meglerne og konsulentene.

Indre selskap

Arbeidet med å se på regnskapsåret 2008 er så vidt kommet i gang.

Ligningsmyndighetene har lenge sett på indre selskap som et middel til å ta ut arbeidsinntekt som kapitalinntekt og dermed redusere skattenivået.

Millionregning

Tidligere denne uka ga Høyesterett Skatt Øst fullt medhold i at tre av toppene i selskapet Boston Consulting Group skal få en ekstra skatteregning på 20 millioner kroner fordi inntektene kommer fra arbeidsinnsats, ikke kapitalavkastning, skriver avisa.

Flere rettssaker er på gang, men så langt har Skatt Øst fått medhold i alle slike saker. (©NTB)