Traktor (Foto: Scanpix / Terje Bendiksby)
Traktor (Foto: Scanpix / Terje Bendiksby)

Nå blir ikke bøndene blide!

Snart kommer påbud om belte-bruk også i traktor.

Det er landbruks- og matminister Lars Peder Brekk som ber om et beltepåbud i traktorer som kjører på offentlig vei, det skiver siste.no

– Dette er et av flere tiltak vi vil iverksette for å redusere antall ulykker i landbruket. I dag er regelverket for bruk av setebelte i traktor uklart. Dette kan bidra til forskjeller i forvaltning av regelverkene og usikkerhet om hva som er riktig regelverksforståelse og fornuftig i praksis, sier ministeren.

Mange skader

Landbruket er generelt belastet med mange ulykker og skader. For å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader ble det satt ned et arbeidsutvalg, som nå kommer med rapporten «Helse-, miljø og sikkerhet i landbruket - Organisering og arbeidsformer». I den anbefaler de Landbruks- og matdepartementet å ta initiativ til at bruk av setebelte blir påbudt ved bruk av traktor på offentlig vei.

Ber om klargjøring

– Jeg ber Arbeidsdepartementet og Samferdselsdepartementet om å klargjøre regelverket på dette området. Målet mitt er at det blir påbudt med bruk av setebelte ved kjøring med traktor på offentlig vei, sier landbruksministeren. (ANB)

Fler bil og motorsaker fra siste.no finner du her: