Finansminister Sigbjørn Johnsen. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)
Finansminister Sigbjørn Johnsen. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)

Bruker 17 milliarder mindre i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen strammer inn bruken av oljepenger.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen legger opp til å bruke 131,5 milliarder oljekroner i 2010. Det tilsvarer knapt 26 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen tilsier.

I statsbudsjettet som ble vedtatt i desember lå det an til å bruke 45 milliarder mer enn handlingsregelen.

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett opp til en økning i skatteinngangen på ti milliarder kroner.

Følg revidert nasjonalbudsjett direkte i videovinduet over fra klokken 10.

Mindre klimakvoter

Arbeidsmarkedstiltak, tiltak rettet inn mot verftsnæringen, jernbane og veier er blant regjeringens prioriterte områder.

Samtidig vil regjeringen redusere kjøp av klimakvoter med 1,1 milliarder kroner, og kutte utgiftene til drift av asylmottak med rundt 323 millioner kroner.

Bevilgningene til ulike tilskudd under Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslås redusert med til sammen 551 millioner kroner.

Mindre til Mongstad

Bevilgningene til CO2-håndtering ved gasskraftverket på Mongstad foreslås redusert med 122 millioner kroner.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett framgår det at overføringene til planlegging av fullskalaanlegg for fangst, transport og lagring av klimagassen CO2 skal kuttes med 510 millioner kroner, fra 1260 millioner kroner i saldert budsjett til 750 millioner kroner.

Samtidig foreslår regjeringen å øke bevilgningene til testsenteret ved Mongstad med 388 millioner kroner. Bevilgningsøkningen er i hovedsak knyttet til den delen av anlegget som skal teste såkalt amin-teknologi.

Finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem budsjettet klokka 10.30.

Ingen Oslo-satsing på jernbane

De som hadde ventet en satsing i milliardklassen på jernbane, vil bli skuffet. Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold av jernbanen med 274 millioner kroner. Mesteparten av pengene går til områder som ligger utenfor problemområdet i Oslo.

215 av de 274 millionene skal brukes på Bergensbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen.

– 200 millioner mer til vei

Den som håper på mye ny sort asfalt, må trolig tro om igjen. For regjeringen setter bare av 70 millioner kroner ekstra til asfaltering av veiene. Det tilsvarer rundt fem kilometer i hvert fylke.

– De 100 kilometerne kommer i tillegg til penger til 800 kilometer med asfalt på budsjettet i år, presiserer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overfor NTB.

Statens vegvesens region i Midt-Norge alene brukte i fjor nesten 100 millioner kroner alene. I Region Øst er etterslepet på rundt 400 millioner kroner.

Totalt bevilger regjeringen 200 millioner kroner mer til vei når revidert nasjonalbudsjett legges fram, ifølge NRK. Ifølge kanalen går 130 millioner kroner til planlegging av nye veiprosjekter. (©NTB/TV 2)