VEIKRISE: Politikerne har lovet å satse på bedre vei, likevel er standarden på mange norske veier svært dårlig.  (Foto: Åse Røyset Spalder  / TV 2)
VEIKRISE: Politikerne har lovet å satse på bedre vei, likevel er standarden på mange norske veier svært dårlig. (Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2)

Mer dårlig vei i vente

Trodde du norske veier var dårlige? Forbered deg på at det blir verre.

Vilfrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken. (Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2/)
Vilfrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken. (Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2/)
Politikerne har lovet å satse på bedre vei, likevel er standarden på mange norske veier svært dårlig.

En tredel av riksveinettet har ifølge veimyndighetene dårlig standard, åtte prosent beskrives som svært dårlig, og verre ser det ut til å bli så lenge politikerne ikke bevilger mer penger.

– Statens vegvesen hadde som ambisjon å redusere forfallet på veiene, når vi ser hva som kommer i handlingsprogrammet så klarer de ikke det, så dekkestandarden vil forverres, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for veitrafikken til tv2nyhetene.no.

I handlingsprogrammet til Statens vegvesen fram til 2013 slås det fast at «Rammene til drift og vedlikehold av veinettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet».

Det blir verre

Når forfallet øker betyr det at flere veier får dårligere standard. I handlingsprogrammet skriver Statens vegvesen at andelen veier med svært dårlig dekkestandard vil øke fra dagens åtte prosent til opp mot 20 prosent innen 2013.

– Jeg kan ikke skjønne at det kan være forsvarlig men det er konsekvensene av regjeringens samferdselssatsing, sier Vilrid Femoen.

Mens regjeringen skryter av rekordbevilgninger til samferdselsformål, skriver Vegdirektoratet i handlingsprogrammet fram til 2013 at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet vil fortsette, dersom ikke bevilgningene økes ut over det politikerne har lagt opp til i Nasjonal Transportplan.

Kan tråkkes løs

På riksvei 22 er det mange strekninger med svært dårlig dekkestandard. På tilfeldige steder avslørte vi ved hjelp av vater store ujevnheter og flere store sprekker i veidekket.

Dårlig vegstandard. (Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2/)
Dårlig vegstandard. (Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2/)
– Du får hele hånda nedi, ikke sant, sa Femoen uten å bli overrasket.

Andre steder var asfalten så oppsprukket og porøs at kantene løsnet bare ved å sette foten på den.

Går ut over sikkerheten

Etter en kald og snørik vinter i store deler av landet har mange bilister fått merke at slitasjen har økt betraktelig. En rekke strekninger har fått dype spor i asfalten, som øker risikoen for ulykker.

– Det går ut over trafikksikkerhet og fremkommeligheten, to sentrale mål i transportpolitikken, sier Femoen.

Hun mener politikerne bør ta trafikksikkerhet på alvor og sørge for å bevilge nok penger til å stoppe forfallet på norske veier, som bare vil øke i årene som kommer.

– Målt i kroner og øre så er det en satsing, men når vi ser på resultatene så vil da utviklingen gå i feil retning, sier Femoen.