veier_veistandard (Foto: Nilsen, Svein Aage/SCANPIX)
veier_veistandard (Foto: Nilsen, Svein Aage/SCANPIX)

NAF vil granske veiene

Organisasjonen frykter forfallet er minst like ille som for jernbanen.

Vegdirektoratet må sørge for en total gjennomgang av det norske veinettet, mener Norge Automobil-Forbund (NAF).

– Vi etterlyser en bred gjennomgang av standarden på norske veier, på samme måte som for jernbanen. Det er grunn til å spørre seg om tilstanden er verre enn antatt også for veiene, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i Norges Automobil-Forbund.

Det vakte oppsikt da jernbanedirektør Elisabeth Enger tidlig i april måtte erkjenne at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen var langt større enn ventet. Regjeringen har varslet økte overføringer til jernbanen i revidert nasjonalbudsjett, men NAF frykter at veiene blir glemt.

– Det er vel og bra at jernbanen får tilført nye midler, men forfallet er stort også på veiene. Vi trenger reell kunnskap om situasjonen for å kunne planlegge til samfunnets beste og for å dekke innbyggerne sitt behov, sier Glomsaker. (©NTB)