Lykke og god helse (Foto: Kallestad, Gorm)
Lykke og god helse (Foto: Kallestad, Gorm)

Helsa er på topp i Norge

– Vi har aldri vært friskere enn nå.

– Generelt er helsa veldig god. Vi har aldri vært friskere enn nå. Aldri har det dødd færre spebarn og aldri har vi levd lenger enn det vi gjør nå, sier Geir Stene-Larsen, direktør i Folkehelseinstituttet.

Torsdag ble Folkehelserapporten 2010 lagt frem, og helsa viser seg å være på topp.

Uføre

På tross av at helsa er på topp i Norge, er allikevel tallet på antall uføre rekordhøyt.

– Vi har ingen sikker forklaring på dette, men vi har noen teorier, sier Stene-Larsen.

Terskelen for å ikke gå på jobb er blitt lavere, det kan være en mulighet.

En annen teori er at kravene til oss er blitt høyere i arbeidslivet. Det å fungere litt halvgodt er vanskelig. I tillegg må man forholde seg mer til andre mennesker i jobben, man må fungere sosialt mye bedre.

En siste teori er ordningene våre som kanskje gjør det lettere å gå ut av arbeidslivet.

Røyking

– Det er positive tall når det gjelder røyking. For en tredve år siden var det nesten 50% av befolkningen som røykte, og nå er vi nede i 15-20%. Det er bra, men vi ønsker at dette skal være en epidemi som har gått over, sier Stene-Larsen.

Røyking er desidert den enkeltfaktoren som betyr mest, skadelig sett for folkehelsen. Det tar 10-15 år fra et menneskes liv i gjennomsnitt, og det går utover mange organsystemer, så det er bare skadelig.

Les også: Møt damene bak Røyketelefonen

Les også: Gode råd fra psykologen

Trening

– På et vis kan du si at vi aldri har trent så mye som vi gjør nå. Mange trener mye, men så er det en stor del av befolkningen, som aldri gjør noen verdens ting, sier Geir Stene-Larsen

Noe av årsaken til at det er blitt slik er at vi ikke behøver. Da skal det mye viljestyrke til å gjøre det.

En halv time om dagen bør man være aktiv fysisk, sier Geir Stene Larsen. Men det viser seg at de som har høy utdanning og god råd, klarer å nyttiggjøre seg rådene våre mye bedre enn de som har dårlig råd, sier han.

Les også: Bli med Kari på rockeringtrening!

Les også: Barn og trening

Barn og unge

Tallet på barn og unge med psykiske problemer har økt, men det er positivitet å se også.

– Det å ha en psykisk lidelse eller ha psykiske problemer når du er ung, det er så utbredt at man nesten kan si at det er normalt, sier Stene-Larsen.

Det å ha en slik periode i løpet av barndommen eller i løpet av livet, det er noe vi nesten alle må regne med å få, sier han.

Depresjon og angst er de vanligste plagene, alt fra nedstemthet til alvorlige symptomer. Men dette er blitt mer alminnelig og det positive er at folk tør å stå fram og folk tør å spørre om hjelp, sier han.

Totalt sett

Vi kan si at vi har det ganske så bra i Norge, men vi er ambisiøse, så vi vil at det skal bli enda bedre sier Geir Stene Larsen

Les mer om rapporten her!