RANERE DØMT: Fire serbere som skulle gjennomføre et grovt ran på Jeløya er dømt til fengsel. Mennene ble pågrepet i en stor politiaksjon høsten 2009, og politiet beslagla innbruddsutstyr i forbindelse med beslaget.
RANERE DØMT: Fire serbere som skulle gjennomføre et grovt ran på Jeløya er dømt til fengsel. Mennene ble pågrepet i en stor politiaksjon høsten 2009, og politiet beslagla innbruddsutstyr i forbindelse med beslaget.
RANERE I RETTEN: Rettssaken mot tre serbere og en kroat som ifølge politiet skulle rane en stor norsk gulleverandør starter mandag. Mennene ble pågrepet i en stor politiaksjon høsten 2009, og politiet beslagla innbruddsutstyr i forbindelse med beslaget.  (Foto: TV 2/Politiet)
RANERE I RETTEN: Rettssaken mot tre serbere og en kroat som ifølge politiet skulle rane en stor norsk gulleverandør starter mandag. Mennene ble pågrepet i en stor politiaksjon høsten 2009, og politiet beslagla innbruddsutstyr i forbindelse med beslaget. (Foto: TV 2/Politiet)

Kriminelle serbere tatt etter overvåkning i Norge

Kripos ble advart av serbisk politi om at fire menn kom til Norge for å begå «alvorlig kriminalitet». Nå er de dømt for forsøk på grovt tyveri.

Store politistyrker slo til mot fire serbiske menn da de var i ferd med å gjennomføre et grovt ran mot en privatbolig på Jeløya i Moss 28. oktober i fjor. Da hadde politiet drevet med hemmelig overvåking av mennene i ti dager.

Dømt til fengsel

Oslo tingrett er ikke i tvil om at serberne var i Norge for å stjele, og at politiet avverget et grovt tyveri mot familien i Moss.

«De tiltalte var ferdig med all planlegging. Et grovt tyveri fra familien NN var i ferd med å bli gjennomført da de ble pågrepet av politiet. Uten politiets inngripen ville det grove tyveriet skjedd» heter det i dommen.

Nylig ble en 38-åring dømt til ett år og to måneder i fengsel, mens en 31-åring er dømt til ni måneders fengsel. To menn på henholdsvis 34 og 35 år er dømt til seks måneders fengsel.

Alle er dømt for forsøk på grovt tyveri, og enkelte er også funnet skyldig i ett grovt tyveri.

Store politistyrker var på plass på Jeløya utenfor Moss da et grovt ran mot en bolig ble avverget.
Store politistyrker var på plass på Jeløya utenfor Moss da et grovt ran mot en bolig ble avverget.

Tidligere domfelt

38-åringen, som retten mener var lederen, ble funnet skyldig i to grove tyverier og ett forsøk på grovt tyveri. Han er tidligere domfelt i flere land, og har operert med flere identiteter. Mannen, som har kone og to barn i Serbia, er også etterlyst i Tyskland siktet for grovt tyveri.

Statsadvokat Jan F. Glent i Det nasjonale statsadvokatembetet vurderer nå om saken skal ankes.

– Vi tar dommen til etterretning. Overordnet påtalemyndighet vil ta stilling til om det skal ankes eller ikke, sier politiadvokat Joakim Staff i taktisk etterforskningsavdeling ved Kripos til tv2nyhetene.no.

Avlyttet leilighet

Det var i oktober i fjor at Kripos ble varslet av serbisk politi om fire navngitte personer på vei til Norge for å «begå alvorlig kriminalitet».

Kort tid etter at de kom til Norge igangsatte politiet telefonavlytting av de nå domfelte serberne. Det ble også gitt tillatelse til hemmelig ransaking og avlytting av flere leiligheter. En av leilighetene hadde den domfelte 31-åringen leid i Bærum kommune.

– Vi fulgte de tett i ti dager og brukte de etterforskningsmetodene som var tilgjengelig, sier Staff.

Det er kun når politiet har mistanke om at det skal begås alvolige forhold at man kan sette i gang denne type etterforskningsmetoder.

– Vi mente at vilkårene for å bruke disse metodene var oppfylt da saken var av en alvolig art. Dette var også retten var enig i, forteller politiadvokaten.

BESLAG: Dette er noe av utstyret politiet har beslaglagt fra de fire serberne.
BESLAG: Dette er noe av utstyret politiet har beslaglagt fra de fire serberne.

Politiet mener det er bevist at de fire mennene er en del av en organisert kriminell gruppe, og ville ha dem dømt etter paragraf 60A, bedre kjent som «mafiaparagrafen».

– Vi er av den oppfatning at de tilhører en organisert kriminell gruppe, bekrefter Staff.

– Hva slags tilknytning har mennene til hverandre?

– Dette var personer som kjente hverandre. To av mennene er også tidligere domfelte i samme sak i Østerrike i 2006. De hadde på forhånd avtalt å møtes i Norge.

Søkte etter rike folk

Både under den hemmelige ransakingen og ved beslag etter at mennene ble pågrepet, er det funnet bunker med utskrifter over ligningsopplysninger tatt ut fra internett. Serberne skal både ha søkt etter personer på østlandsområdet med høy inntekt, men det er også søkt på restauranter og funnet eiere av kjøttforretninger.

I tillegg er det beslaglagt sendere til å forstyrre GSM-sambandet, såkalte «jammere», som er umuliggjør mobiltelefontrafikk i en viss omkrets fra senderen. Dette utstyret blir nå inndratt.

– Beslagene viser at de hadde teknisk utstyr til å gjennomføre gjennombrudd. Dette er snakk om profesjonelle tyver, sier Staff.

Tingretten mente imidlertid ikke at mennene kunne dømmes for å være deltakere i en organisert kriminell gruppe: «..det er åpenbart at det ikke er tilfelle» heter det i dommen. Men det legges til at «de tiltaltes forholdsvis nøye forberedelser og utspekulerte måte i å peke ut ofre blir uansett straffeskjerpende.»

Politiadvokat Staff ønsker ikke å kommentere dette på nåværende tidspunkt.

Frifinnes for planer mot gulleverandør

Ifølge tiltalen hadde mennene planlagt å slå til mot en stor, norsk gulleverandør da de ble pågrepet. Oslo tingrett mener det heller «ikke er tvil om at de ville forsøke seg» på innbrudd mot lokalet. Mennene har blant annet vært en rekke turer for å rekognosere og har bilder av lokalet.

Men, retten fant det ikke bevist at mennene tilhøre en kriminell organisert gruppe og mente de derfor måtte frifinnes for dette tiltalepunket.

Forsvarer for 38-åringen, Marijana Lozic, sier hennes klient er delvis fornøyd med dommen.

– Klientens umiddelbare reaksjon var at dette var noe som skulle godtas, men straffeutmålingen er nå oppe til vurdering, sier Lozic til tv2nyhetene.no.

– Han er veldig fornøyd med å bli frifunnet for at han ikke er en del av en organisert kriminell gruppe, 60A, men straffeutmålingen var meget streng.