SLAKT: En fersk rapport fra Helse Sør Øst viser at sykehusene i en rekke byer på Sør  og Østlandet ikke har kontroll på at pasientene får den hjelpen de skal ha i tide. Statens helsetilsyn mener dette er feil som folk kan dø av.  (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
SLAKT: En fersk rapport fra Helse Sør Øst viser at sykehusene i en rekke byer på Sør og Østlandet ikke har kontroll på at pasientene får den hjelpen de skal ha i tide. Statens helsetilsyn mener dette er feil som folk kan dø av. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

En av tre får pasientskadeerstatning

De siste fem årene har 3225 pasienter fått til sammen 2,5 milliarder kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Vel én av tre søkere, 35 prosent, får medhold etter svikt i helsetjenestene på sykehusene her i landet.

Skadeforebygging

Medholdsandelen innen de fem største gruppene varierer fra 28 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 41 prosent for ortopedisakene.

– Dette sier noe om innenfor hvilke medisinske områder det er mest å hente på å jobbe med skadeforebygging og pasientsikkerhet, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Utbetalt milliarder

Svikt i behandlingen (55 prosent), forsinket eller feil diagnose (22 prosent) og smitte eller infeksjon (16 prosent) er de vanligste årsakene til at det gis erstatning.

Siden NPE ble opprettet i 1988, har det totalt blitt betalt ut 5,5 milliarder kroner til pasienter på grunn av feilbehandling. (©NTB)