FARGEBYTTE: Politiet i Oslo ønsker seg høyreflekterende gule felt på politibilene. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
FARGEBYTTE: Politiet i Oslo ønsker seg høyreflekterende gule felt på politibilene. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

– Antall politifolk på gata i Oslo halvert

Antall politifolk i gatene er halvert de siste 20 årene, skriver divisjonslederne ved Sentrum politistasjon i Oslo i en bekymringsmelding til ledelsen.

I brevet forteller de at de har tatt opp problemstillingene gjennom tillitsvalgte, verneombud og lokale sjefer uten at noe er blitt gjort, skriver VG:

– Stillingshjemler stadig minsket

«Tallenes tydelig tale er at det var over dobbelt så mange som var ute i patrulje for 20 år siden i forhold til i dag. Antall stillingshjemler på divisjonene har hele tiden gått nedover på grunn av angivelser til stadige nye prosjekter (....). Ordensavdelingene må vel således også være de eneste avdelingene ved Oslo politidistrikt som med årene har blitt færre»,skriver divisjonslederne.

– Hvor er det blitt av de økte bevilgningene fra regjeringen til Oslo politidistrikt? spør sjefene ved Sentrum.

130 millioner

Ifølge justisminister Knut Storberget (Ap) har Oslo-politiet fått netto økning i bevilgningene på 130 millioner kroner i 2010, etter at utgiftene til politihelikopteret og IKT-fornyelse er trukket fra. Ifølge departementet hadde politiet i Oslo en økning i antall årsverk på 119 fra mars til oktober i fjor. (©NTB)