– Det de har tillatt her kan bli et av de verste giftutslippene i norgeshistorien, mener Kurt Oddekalv.

fiskeriminister

Ministeren vil bruke gift

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er deleier i Sinkaberg-Hansen, et av oppdrettsselskapene som har søkt og fått ja til å bruke lakselusgiften.

– Dette får dere spørre selskapet om, sier Berg-Hansen til TV 2.

De fleste tillatelsene er gitt for uspesifikk mengder, for eksempel «ett års forbruk». Dermed blir det svært vanskelig å beregne hvor mye virkestoff som kan havne i norske fjorder.

– Så lenge det brukes etter de retningslinjene som Statens legemiddelverk fastlegger, må vi jo vi forutsette at det er forsvarlig, mener kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Alle søknader innvilges

Totalt 554 anlegg, de fleste på Vestlandet og i Midt-Norge har fått slike tillatelser.

Norges Miljøvernforbund har funnet hundrevis av hemmeligstemplede søknader hos Statens legemiddelverk. Alle søknadene er godkjent, og de fleste har søkt om uspesifikke mengder gift, for eksempel «ett års forbruk».

– Vi måtte bruke advokat for å få tilgang til disse dokumentene. Dette skal egentlig være åpent for alle, men vi fikk nei to ganger før vi til slutt koblet inn advokat. Jeg tror myndighetene er redd for at innholdet vil føre til bråk, Oddekalv.

GIFTIGE FOR FLERE: Kjemikalene som brukes for å ta knekken på lakselusa sprer seg til havbunnen, krepsdyr og skjell.

Kontroversiell lusegift

Over halvparten av alle oppdrettsanlegg i Norge har søkt om å få bruke såkalte kitinhemmere. Det er to ulike virkestoffer det er snakk om: diflubenzuron og teflubenzuron. Dette er stoffer som er giftige for lakselus. Den lille parasitten er et skalldyr, og giftene virker på den måten at de hindrer skalldannelsen. Problemet er at de er svært giftige også for andre vannlevende skalldyr.

– Dette kan være en katastrofe for krabber, hummer, kreps, reker og en mengde smådyr som krill, sier Oddekalv.

– Små mengder kan være farlig

Oddekalvs kritikere har ofte beskyldt ham for å være useriøs, men det er ikke vanskelig å finne dokumentasjon og forskning som bekrefter at lakselusgiften er farlig også for andre skalldyr. En rapport skrevet av Havforskningsinstituttet i 1999 konkluderer med at stoffene er «giftige for skalldyr selv i små konsentrasjoner». Rapporten sier også at giftstoffene kan ligge lagret på havbunnen og fortsatt være virksomme i inntil 200 dager. En helt ny rapport fra april 2010 bekrefter dette bildet.

krabbe

– Dette kan være dødelig for skalldyr dersom de får i seg nok av dette stoffet, sier havforsker Karin Boxaspen.

I den amerikanske delstaten New Jersey er stoffene forbudt av miljøhensyn. Klima- og forurensingsdirektoratet (KliF) her hjemme sier de er «bekymret» for stoffene, og erfaringer fra landbruket gir også grunn til bekymring.

Virkestoffet (diflubenzuron) brukes også som insektmiddel på land, og der merkes det med: "meget giftig for vannlevende organismer", "må ikke brukes nærmere vann enn 30 meter" og "kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet".

– Vi vet ikke nok om miljøkonsekvensene, og i verste fall kan dette bli en katastrofe, sier Kurt Oddekalv.

– Vi har forsøkt å regne på dette, men det er vanskelig. Vi tror det kan dreie seg alt fra noen titalls tonn virkestoff, til opp mot 150 tonn, avhengig av hvor store doseringene blir og hvor mange som faktisk vil bruke dette, sier Oddekalv.

oddekalv

Legemiddelverket godkjente

Det er legemiddelverket som har godkjent bruken av lakselusgiften.

– Vi ser at dette ikke er uproblematisk og at det er grunn til bekymring. Men samtidig er det svært viktig å gjøre noe med lakselusproblemet, sier Tonje Høy, fagdirektør for veterinærmedisin i Statens Legemiddelverk.

Dermed er ansvaret for forsvarlig bruk overlatt til de enkelte veterinærene som skriver ut midlene.

– Myndighetene gir blaffen i føre var-prinsippet, og sier ja til en stor giftdumping som de vet kan være farlig. Dessuten er veterinærene er betalt for jobben sin av oppdrettsbransjen, sier Kurt Oddekalv.

Her kan du se hvilke oppdrettsanlegg som kan bruke gift mot lakselus