GJERDER INN SAUER: Sauebonde Reidar Hansen har ikke mistet en eneste sau etter at han begynte å sette opp gjerder for ti år siden.  (Foto: Harald Jacobsen / TV 2)
GJERDER INN SAUER: Sauebonde Reidar Hansen har ikke mistet en eneste sau etter at han begynte å sette opp gjerder for ti år siden. (Foto: Harald Jacobsen / TV 2)

Vil ha mer penger til gjerder mot ulv

Sauebøndene frykter en ny blodig beitesommer der tapene til ulv og bjørn vil bli store.

Sauebonde Reidar Hansen bor midt i ulvesonen i Osdalen i Hedmark. Han har ikke mistet en eneste sau etter at han begynte å sette opp gjerder for ti år siden.

– Vi har ingen tap, vi, vi har jo gjort det som har vært meningen, å skille rovdyr og husdyr, sier Hansen til TV 2.

Må bevilge mer til gjerder

Nå mener han myndighetene må bevilge langt mer til rovdyrgjerder for å få ned rovdyrtapene også hos andre.

I fjor ble det gitt erstatning for 34.476 rovdyrdrepte sau, opplyser miljøverndepartementet. Det ga til sammen 75,5 millioner kroner i utbetaling til sauebøndene.

GJERDER INN SAUER: Sauebonde Reidar Hansen har ikke mistet en eneste sau etter at han begynte å sette opp gjerder for ti år siden.  (Foto: Harald Jacobsen / TV 2)
GJERDER INN SAUER: Sauebonde Reidar Hansen har ikke mistet en eneste sau etter at han begynte å sette opp gjerder for ti år siden. (Foto: Harald Jacobsen / TV 2)

Samtidig er det i år bevilget 75 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Det er fem millioner mindre enn i fjor.

Tidligere opplevde også sauebonden Reidar Hansen Ihjelrevne sauer.

– Jeg har vasset i så mye gørr på noen år og blod og dritt og sett så mye elendighet med innvollene slepende etter seg mens de ennå har vært i live, sier Hansen.

– Aldri mer den opplevelsen

Løsningen er kilometervis med høye strømgjerder

– Her er det 4500 volt, forteller sauebonden mens han setter i stikkontakten til det elektriske gjerdet.

– Hvis rovdyra stikker inn hue her, så får dem seg jo en der.

Ulønnsom drift

Totalt har han gjerdet inn 140 mål med innmark i tillegg til en god del skogsområde.

Men utgiftene til gjerder har gjort sauedriften ulønnsom

– Kaster det noe av seg dette her?

ETTERLYSER MER PENGER: Hansen mener regjeringen bør bevilge mer penger til strømgjerder.  (Foto: Harald Bjørnson Jacobsen )
ETTERLYSER MER PENGER: Hansen mener regjeringen bør bevilge mer penger til strømgjerder. (Foto: Harald Bjørnson Jacobsen )

– Nei, i fjor ble driftsresultatet på skarve 6000 kroner. Heldigvis har jeg et lastebilfirma jeg kan leve av.

Reidar Hansen forteller at han har betalt rundt halvparten av den millionen som er brukt til gjerder selv

Nå etterlyser han langt større innsats til forebyggende arbeid fra det offentlige.

Betaler heller erstatning enn å forebygge

– Det ser ikke ut som om det er noen begrensninger når det skal betales erstatninger. Men den dagen du ber om å bli beskyttet, å ta vare på dyra dine, eiendommen og levebrødet ditt, og framtida for neste generasjon, nei da skal du få slite.

Bonden mener han hadde kommet langt bedre ut av det økonomisk om han hadde latt være å sette opp gjerder og heller tatt imot rovdyrerstatningene.

– Hadde jeg bare kjørt dem ut på marka og plukket inn det som var levende om høsten, og fått erstatning for resten hadde det smakt best på kontoen, sier han.

– På ti år med 100.000 i erstatninger hvert år ville vi i dag passert millionen. Dette er så kostnadskrevende at jeg ikke anbefaler noen å starte med å sette opp gjerder uten at de får oppbacking fra dem som har lovet det, forteller Hansen.