PRISVINNERE: TV 2 journalistene Connie Bentzrud og Asbjørn Øyhovden fikk menneskerettspris for sine mange saker om vold og overgrep mot barn   og barns rettssikkerhet. (Foto: TV 2)
PRISVINNERE: TV 2 journalistene Connie Bentzrud og Asbjørn Øyhovden fikk menneskerettspris for sine mange saker om vold og overgrep mot barn og barns rettssikkerhet. (Foto: TV 2)

Menneskerettspris til TV 2-journalister

Journalistene Connie Bentzrud og Asbjørn Øyhovden blir belønnet for sitt mangeårige fokus på vold og overgrep mot barn.

De to erfarne TV 2-reporterne har jobbet med vold og overgrep mot barn – og barns rettssikkerhet, gjennom en rekke saker over flere år.

Nå får de Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister for 2010 for sin journalistikk på området.

– Tar oppdraget på alvor

Prisen er på 100.000 kroner og deles ut annethvert år til journalister som i særlig grad belyser menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Juryen berømmer de to journalistene for å ta sitt journalistiske oppdrag på alvor – og for deres innsats som har ført til at henlagte saker er blitt gjenopptatt og at ny lovgivning og rettspraksis har kommet på plass.

– De får prisen fordi de over lang tid har gjort noe av det som er kjernen i journalistoppdraget. Nettopp sett på hvordan rettigheter forvaltes blant de som er de svakeste i samfunnet, sier juryleder Ann-Magritt Austenå til TV 2 Nyhetene.

Connie Bentzrud mener vold og overgrep mot barn er noe av det viktigste hun kan drive med som journalist.

– Barns rettsikkerhet i Norge er ikke godt nok ivaretatt. Og hvis jeg kan bruke min rolle som journalist, så synes jeg det er det viktigste jeg kan gjøre, sier hun.

Hun mener det viktigste med å få denne prisen, er at det blir satt fokus på at arbeidet med barn og disse sakene er så viktig at noen anerkjenner at det fortjener en pris.

Og journalistene gir seg ikke med dette, det er mer enn nok å ta tak i.

– Det er for eksempel viktig å belyse at vi har meldeplikt når barn blir utsatt for overgrep eller vold. Du og jeg, katolske prester, leger - alle - har en plikt til å melde fra om dette, fremhever Bentzrud.

Fokus på barns rettssikkerhet

Bentzrud og Øyhovden har jobbet med journalistkk på dette området i over fem år, noe som har resultert i over 250 nyhetssaker.

Ifølge juryen har de to journalistene «avslørt en gjennomgående forskjellsbehandling i ivaretakelse av barns og voksnes rettigheter innenfor rettspleien».

Deres reportasjer har over flere år avdekket grov systemsvikt overfor barn og de to journalistene har holdt fast i et saksområde som har hatt lav prestisje i mange redaksjoner – og fått lite oppmerksomhet i den offentlige debatt. Jurylederen mener denne innsatsen har gitt resultater.

– Saker har blitt tatt opp igjen på bakgrunn av det arbeidet de har gjort. Og de har i sterk grad bidratt til at det nå skjer utvikling på dette området i forhold til lovgivning, sier Austenå.

Duoen har blant annet avslørt at et stort antall vold- og overgrepssaker mot barn henlegges, at rutinemessige dødsstedsundersøkelser ikke gjennomføres når barn dør brått og uforklarlig – og at vold eller overgrep mot barn dømmes langt mildere enn strafferammen skulle tilsi.

Tungt arbeid

Det er likevel ikke helt uproblematisk materie for journalister å jobbe med. I sitt arbeid møter de to journalistene mange vonde skjebner - og det kan være vanskelig å forholde seg til alle detaljene man får kjennskap til.

– Det kan være en stor påkjenning å jobbe med dette. Vi får vite om barn som har blitt drept, hvor gjerningsmennene går på frifot. Vi får detaljer i rettssaker som det ikke går an å snakke om. Det er vondt å oppleve, forteller Asbjørn Øyhovden.

Likevel mener han arbeidet er meningsfylt, særlig når de opplever at det blir konsekvenser etter de mange sakene.

– Det som gjør inntrykk på meg, er å møte mennesker og barn, som har blitt utsatt for brutale overgrep - og som har blitt utsatt for urettferdighet fra samfunnet fordi ingen har grepet fatt i det, sier han.

Se og les et utvalg av prisvinnernes reportasjer og saker her:

Justisministeren rydder opp for overgrepsofre

Gjenopptar flere barnevoldssaker

Døde av vold – saken henlagt

Vil innføre obligatoriske dødsstedsundersøkelser for små barn

Barneombudet vurderer å anmelde politiet

Hedres i Bergen

Prisen skal deles ut under åpningen av Nordiske Mediedager i Bergen i mai.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil overrekke 100.000 kroner i prispenger samt et litografi av kunstneren Håkon Bleken til Bentzrud og Øyhovden.