ASKETRØBBEL: SAS taper store penger som følge av vulkanasken fra Island. (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)
ASKETRØBBEL: SAS taper store penger som følge av vulkanasken fra Island. (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

Luftfarten ber om askepott

Flyselskapene legger press på regjeringen etter enorme økonomiske tap.

Flyselskapene ber om betydelige avgiftslettelser for å dekke inn daglige tap på minst 100 millioner kroner. Næringen legger nå press på regjeringen.

Representanter for flyselskapene og NHO Luftfart troppet tirsdag morgen opp på kontoret til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) for å be om økonomisk nødhjelp.

norwegian (Foto: TV 2)
norwegian (Foto: TV 2)

Taper 100 millioner hver dag

Askeskyen fra Island har inntil mandag kveld satt alle fly på bakken i dagevis. Tapene overstiger 100 millioner kroner daglig, ifølge styreleder Lars Kobberstad i NHO Luftfart.

– Vi mener avgiftene luftfarten er pålagt, må settes i null på kort sikt og i en overgangsfase. Det er det mest hensiktsmessige fordi et slikt tiltak vil treffe alle aktørene likt, sier Kobberstad til NTB.

Vil fjerne avgifter

Umiddelbart ber flyselskapene regjeringen sette passasjeravgiften og landingsavgiften i null. For norske selskaper utgjør disse to avgiftene i løpet av ett år 1,5 milliarder kroner, ifølge NHO Luftfart. Etter at den akutte perioden er over, ber selskapene om reduserte avgifter for å normalisere den økonomiske situasjonen og at det settes ned en arbeidsgruppe for å se på hvor godt rammevilkårene fungerer for luftfarten.

– Regjeringen må først skaffe seg oversikt over alvoret i situasjonen før vi kommer tilbake til med hva vi eventuelt foretar oss, sier Kleppa.

KANSELLERT: SAS har hatt opptil 350 kansellerte flygninger torsdag. Rundt 30.000 passasjerer er rammet. (Foto: Gorm Røseth/TV 2)
KANSELLERT: SAS har hatt opptil 350 kansellerte flygninger torsdag. Rundt 30.000 passasjerer er rammet. (Foto: Gorm Røseth/TV 2)

Giske åpner for løsninger

Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) signaliserte mandag kveld at det kan bli aktuelt for regjeringen å steppe inn med finansielle virkemidler hvis den alvorlige situasjonen blir langvarig. Aktørene som møtte Kleppa tirsdag morgen, tar turen til Giske senere samme dag. Begge møtene skal gå inn i grunnlaget regjeringen vil drøfte eventuelle hjelpetiltak på.

Uansett hva regjeringen foretar seg, må det være innenfor internasjonale konkurranseregler og EUs regelverk for statlig støtte og subsidier.

– Vi er klar over at dette må skje raskt, poengterer Kleppa, men vil ikke konkretisere hva hun mener med raskt.

Forslag fra næringen

– Regjeringen vil naturlig nok også skjele til hva EU gjør. Vi har antydet noen forskjellige måter å komme næringen til unnsetning på, hvor det blant annet er naturlig å se på utgiftene flyselskapene har på avgifter, sier Kjos.

Også i SAS er man fornøyd etter møtet med samferdselsministeren. Kommersiell direktør Robin Kamark etterlyser snarlig handling.

– Det er ingen tvil om alvoret i situasjonen og hvor raskt beslutningene vi har behov for, må tas. Men økonomiske hjelpepakker og støtteordninger er også omfattet av internasjonale regler. Vi har forståelse for at dette kan ta noe tid, sier Kamark. (©NTB)