SKATTER Å FINNE: Finnmark er en skattekiste, verdt 100 milliarder. (Foto: TV 2)
SKATTER Å FINNE: Finnmark er en skattekiste, verdt 100 milliarder. (Foto: TV 2)

Finnmark er en skattkiste verdt 100 milliarder

En urfolksavgift kan få samene til å godta utvinning av jern, kopper, nikkel og gull verdt over 100 milliarder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sammen med andre mineraler som kvarts, apatitt, grafitt, karbonat og naturstein gjør kopper, nikkel og gullreserver på over 100 milliarder kroner Finnmark til et  nasjonalt skattkammer.

Men før det kan åpnes må viktige urfolksspørsmål avklares.

Samene vil bestemme 

SIER TJA: Helga Pedersen (Ap) vil ikke si ja til utvinning for enhver pris.

– Vi er for mineralutvinning i Indre-Finnmark, sier Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen.

– Men det er ikke slik at vi kan si ja alt over alt og til enhver pris. Vi må utvikle også denne næringen slik at det tas hensyn til miljø og til de som er på vidda fra før, sier Pedersen.

Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga har markert seg sterkt som talsmann for samenes rettigheter også med hensyn til mineralressursene i Indre-Finnmark.

På vegne av det samiske folk i Norge tok han i 1995 initiativ til å jage bort det internasjonale konsernet Rio Tinto Zink som hadde startet mineraljakt i Karasjok kommune.

Krever rett som urfolk

Hans argumentasjon gjelder fortsatt, og den samiske posisjon er fortsatt like klar. Som urfolk påberoper de seg rettigheter som norske myndigheter må forholde seg til.  

Med sin samiske bakgrunn advarer arbeiderpartiets nestleder Sametinget mot en for avvisende holdning til mineraljakt, gruvedrift og bergindustri.

–  Skal du utvikle den samiske kulturen, så er vi helt avhengige av å få til ny aktivitet i de samiske lokalsamfunnene. Det holder ikke med språkkurs i Oslo og samisk barnehage i Tromsø. Det må faktisk skje noe i de samiske kjerneområdene, og det kan bergverksnæringen bidra til, sier Helga Pedersen.

Gi samene vederlag 

SER MOT CANADA: Jusforsker Øyvind Ravna mener Canada bør være foregangsmodellen til Norge når det gjelder utvinning i urfolksområder.

–  Innfør ei urfolksavgift og gi samene direkte vederlag for å godta slik virksomhet i kjerneområdene, foreslår jusforsker Øyvind Ravna.

Han viser til den modellen Canada har tatt i bruk for å få i gang bergverk samt olje- og gassutvinning i urfolksområdene.

– På det her området så er i alle fall Canada kommet lenger enn det vi har gjort i Norge, sier Ravna.

– Er det en god modell?

– Det er i alle fall en modell som sørger for at en del av verdiene blir kanalisert tilbake direkte til urfolket, mener han.

Kan ikke kjøpe samene ut

Helga Pedersen røper ingen umiddelbar begeistring for et slikt vederlag direkte til samene.

– Når vi skal utvikle bergverksnæringen må vi gjøre det side om side med de tradisjonelle samiske næringene. Vi kan på en måte ikke kjøpe ut de tradisjonelle næringene, sier hun.