Øverst til venstre i bildet ser vi Island, og den blå skyen som brer seg i sørøstlig retning er askeskyen, som føres mot Norge av vinden   og er markert med en tynn, rød linje som viser lengdemålet på skyen. (Foto: Bildet er tatt ned og prosessert av Kongsberg Satellite Services)
Øverst til venstre i bildet ser vi Island, og den blå skyen som brer seg i sørøstlig retning er askeskyen, som føres mot Norge av vinden og er markert med en tynn, rød linje som viser lengdemålet på skyen. (Foto: Bildet er tatt ned og prosessert av Kongsberg Satellite Services)

Norsk satellittfoto viser askeskyen fra vulkanen

Slik ville du sett askeskyen fra verdensrommet.

Askeskyen som bredte seg over Norge torsdag ettermiddag førte til at det luktet råtne egg i deler av landet. Lukten skyldtes svovel fra Island, etter at vulkanen Eyjafjallajökull slapp ut store mengder svoveldioksid, saltsyre, hydrogenfluorid, karbondioksid og vanndamp. - Askeskyen vises tydelig - Utbredelsen fra Island til Norge vises tydelig på dette satellittbildet tatt av instrumentet Modis på den amerikanske satellitten Terra tatt klokken 13:27