Øverst til venstre i bildet ser vi Island, og den blå skyen som brer seg i sørøstlig retning er askeskyen, som føres mot Norge av vinden   og er markert med en tynn, rød linje som viser lengdemålet på skyen. (Foto: Bildet er tatt ned og prosessert av Kongsberg Satellite Services)
Øverst til venstre i bildet ser vi Island, og den blå skyen som brer seg i sørøstlig retning er askeskyen, som føres mot Norge av vinden og er markert med en tynn, rød linje som viser lengdemålet på skyen. (Foto: Bildet er tatt ned og prosessert av Kongsberg Satellite Services)

Norsk satellittfoto viser askeskyen fra vulkanen

Slik ville du sett askeskyen fra verdensrommet.

Askeskyen som bredte seg over Norge torsdag ettermiddag førte til at det luktet råtne egg i deler av landet.

Lukten skyldtes svovel fra Island, etter at vulkanen Eyjafjallajökull slapp ut store mengder svoveldioksid, saltsyre, hydrogenfluorid, karbondioksid og vanndamp.

– Askeskyen vises tydelig

– Utbredelsen fra Island til Norge vises tydelig på dette satellittbildet tatt av instrumentet Modis på den amerikanske satellitten Terra tatt klokken 13:27 lokal tid torsdag, forklarer Hugo Isaksen, som er systemspesialist for jordobservasjon i Kongsberg Satelite Services AS (KSAT) til tv2nyhetene.no.

Slik ser askeskyen fra vulkanen ut med naturlige farger. Bildet
  viser at skyen (i brunt) inneholder store mengder aske.
Slik ser askeskyen fra vulkanen ut med naturlige farger. Bildet viser at skyen (i brunt) inneholder store mengder aske.

Bildet du ser her er faktisk så tett som man kan komme opp mot et naturlig fargebilde av askeskyen, tatt fra verdensrommet, opplyser nestsjefen i det norske selskapet som regnes som verdensledende innenfor overvåking av oljeforurensning.

– Det ligger tett opp til det som det menneskelige øyet ville sett fra samme utsiktspunkt, og er et naturlig fargebilde, sier assisterende direktør Jan Petter Pedersen i KSAT.

Han forteller at det er første gang de har brukt teknologien sin i forbindelse med et vulkanutbrudd.

Norske myndigheter har ikke sett bildet

– Dette skjedde innenfor vårt dekningsområde, og er derfor interessant å se nærmere på, sier Pedersen.

I 2008 åpnet statsminister Jens Stoltenberg og direktør i Kongsberg
  Satellite Services, Rolf Skatteboe, satellittstasjonen TrollSat ved den
  norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud land.
I 2008 åpnet statsminister Jens Stoltenberg og direktør i Kongsberg Satellite Services, Rolf Skatteboe, satellittstasjonen TrollSat ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud land.
Bildene Terra-satellitten tok torsdag tyder ifølge NASA på at skyen har et høyt innhold av aske, men satellittbildene KSAT har av askeskyen som hele Norge snakker om brukes ikke av norske myndigheter, bekrefter Pedersen.

– Ingen norske myndigheter har mottatt noe fra oss, men det kan kanskje skyldes at man heller ser på modeller som viser tidsutviklingen, sier Jan Petter Pedersen til tv2nyhetene.no.

Ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU) vil det «i nær framtid» være utviklet varslingssystemer som vil gjøre det mulig for flyene å spore aske fra vulkanutbrudd opp til 100 kilometer unna, men i dette prosjektet har NILU ikke inngått samarbeid med det norske satelittovervåkingsselskapet.

I stedet brukes det offentlig tilgjengelige bilder fra NASA-satellitter, som kjøres gjennom et program som beregner partikkelstørrelse, askemengde og utslippkonsentrasjon på askeskyen, skriver etaten på sine hjemmesider.

– Vaskes ut etter ti dager

NILU har laget en animasjon som simulerer vulkanutbruddet på Island, og denne animasjonen viser konsentrasjonen av partiklene som befinner seg i askeskyen. Rød farge viser sterkest konsentrasjon.

Svovelkonsentrasjonen i den delen av skyen som er over Norge ser ut til å være lavere enn lenger sør i Europa.

– På grunn av utslippshøyden og de værforholdene som råder i denne høyden, vil skyen med stor sannsynlighet vaskes ut etter om lag ti dager, forklarer avdelingsdirektør Kjetil Tørseth på etatens egne sider.

Ifølge Tørseth kan partiklene i skyen føre til sur nedbør. Han tror likevel ikke at den sure nedbøren vil påvirke økosystemene.

Men det er ulik vindstyrke på ulike høyder, og derfor vil spredningen av vulkanasken bli stor, melder NTB fredag.

LES OGSÅ: Askeskyen kan være helseskadelig

LES OGSÅ: Her faller asken fra vulkanutbruddet ned