HENLEGGE: Politimester Tormod Bakke i Hedmark vil at mindre forsøk på smugling og bedragerier skal vurderes henlagt. (Arkivfoto) (Foto: Knut Fjeldstad/SCANPIX)
HENLEGGE: Politimester Tormod Bakke i Hedmark vil at mindre forsøk på smugling og bedragerier skal vurderes henlagt. (Arkivfoto) (Foto: Knut Fjeldstad/SCANPIX)
FARGEBYTTE: Politiet i Oslo ønsker seg høyreflekterende gule felt på politibilene. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
FARGEBYTTE: Politiet i Oslo ønsker seg høyreflekterende gule felt på politibilene. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Vil henlegge saker for å spare

Politimesteren i Hedmark varsler at de ikke vil prioritere mange typer hverdagskriminalitet.

Mindre forsøk på smugling og bedragerier skal vurderes henlagt. Det samme skal klassisk hverdagskriminalitet som at folk stikker av fra regninger, samt nasking, tyveri og bagatellmessige trussel- og sjikanesaker.

Også bedragerier eller underslag helt opp til 300.000 kroner skal etterforskerne nedprioritere.

Vekker reaksjoner

Det går fram i et internt notat som Hamar Arbeiderblad publiserer onsdag. Hedmarks politimester Tormod Bakke er avsender, og notatet skal ha vakt oppsikt blant hans medarbeidere.

Årsaken til at politimesteren har utarbeidet listen, er at politiet sliter med en stor saksmengde som venter på å bli behandlet. Både etterforskere og jurister ligger etter i arbeidet. Grunnen til det skal være mangel på kapasitet i de to leddene.

Må kutte

Samtidig må politidistriktet kutte åtte millioner kroner for å komme i balanse.

– Politiet er også i 2010 pålagt flere oppgaver enn det er mulig å løse, skriver politimesteren i et notat.

I det samme direktivet gir Tormod Bakke beskjed om at voldssaker, seksuelle overgrep, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet og MC-gjenger er saker som skal prioriteres av hans mannskap.