Frisk_680
Frisk_680

Staten kutter i støtten til rehabilitering

Til tross for hundrevis av suksesshistorier med folk som har blitt hjulpet tilbake til arbeidslivet, kutter nå staten i støtten til rehabilitering.

Paradoksalt nok er det nå de som skulle ha hjulpet enda flere tilbake til arbeidslivet, som må melde seg i køen på NAV. Nina Hivand er nyopplært megler hos konfliktrådet i Elverum. Bak seg har hun fem år med langtidssykemelding på grunn av nerve- og muskelsmerter. En tid hun følte var en evig kamp for å bli hørt hos NAV. - Det er veldig tøft, du føler du møter veggen. Det er en kamp som ikke er fornuftig i det hele tatt i forhold til oss som ikke har det så greit i hverda