Campingvogn tollauksjon
Campingvogn tollauksjon

Slik får du en problemfri campingvognferie

Norsk Caravan Club gir deg tipsene.

Det er mange ting man må huske på når man reiser på ferie. Og det er ikke bare å hekte på vogna på bilen og kjøre av gårde.

– Selv om en campingvogn er så godt som vedlikeholdsfri, er det likevel påkrevd med jevnlig kontroll av bremser, gassanlegg og dekk, sier president Kjell-Petter Kolberg i Norsk Caravan Club til Lørdagsmagasinet.

Kontroller bremsene

Ifølge SSB overnattet 8,5 millioner mennesker på norske campingplasser i fjor. Det har vært en økning på ni prosent i antall overnattinger fra februar i 2009 til februar 2010.

Rundt 172.000 campingvogneiere har sesongkontrakt. 42 prosent av medlemmene i Norsk Caravan Club er fastliggere, det vil si at campingvogna står fast hele året.

– Gummislangen fra gassflasken må trykktestes og sjekkes for utvendige sprekker, og kontrolleres må også bremser, påløp og alt som har med bremser å gjøre. Har vogna over flere år stått stille i lange perioder kan det oppstå sprekker også i dekkene, spesielt på den siden som er mest utsatt for sollys, forklarer Kolberg.

– Selv om dekkene er lite kjørt, og mønsterdybden er som den skal være, er det derfor viktig å kontrollere dekkenes tilstand, forklarer Kolberg.

Vestlandet – eller Jylland?

– En grundig sjekk av campingvogna hvert annet år bør være et minimum, men en årlig kontroll gir større sikkerhet, fortsetter Kjell-Petter Kolberg.

– Samtidig spiller det også en rolle hvor du bruker vogna. Er det snakk om mye kjøring på bratte vestlandsveier, må bremsene sjekkes jevnlig, selv en årlig kontroll kan være i snaueste laget, mener han.

Tilbringer du derimot hele ferietiden i Danmark, er det en annen historie, her bruker du knapt nok bremsene i det hele tatt.

I regi av Statens vegvesen og Norsk Caravan Clubs lokalavdelinger over hele landet tilbys de rundt 26.000 medlemsfamiliene i NCC hver vår en grundig kontroll av både campingvogner og bobiler, for å slippe senere mangellapper og bøter.

Tilstandsrapporten påviser hvilke eventuelle mangler som må rettes opp for å kunne kjøre trygt i ferien.

Kjørekurs i NCC-regi

Enda tryggere blir ferieturen for medlemmer som i tillegg takker ja til et spesialkurs i kjøring med campingvogn. I likhet med den tekniske vognkontrollen er også dette gratis for alle medlemmer.

Kurset avholdes av frivillige instruktører utdannet gjennom NCCs eget apparat, og består av en teoretisk og en praktisk del.

Mens den teoretiske delen tar for seg lovbestemmelser, klargjøring før kjøring, kjøring, vedlikehold og sikkerhetskontroll, omfatter den praktiske delen sporing av bil og henger, rygging, vending, lukeparkering og plassering i trafikken.

– Den praktiske delen av kurset foregår dels på lukket bane, og dels i trafikken, sier Kjell-Petter Kolberg.

– Kurset er utviklet av NCC gjennom mange år, og er nyttig ikke bare om man skal kjøre med en campingvogn. Du trenger nøyaktig de samme ferdighetene ved kjøring med andre tilhengere, forklarer han.

Kurset egner seg for alle, og anbefales også til «passasjerene». Det gir ekstra trygghet å vite at den som vanligvis er passasjer kan trå til om det skulle bli nødvendig å overta kjøringen på grunn av inntrufne omstendigheter.

Overvekt er fy

– De fleste campere er flinke til å foreta en siste sjekk av alle lysene bak på campingvogna før enhver avreise, sier Kjell-Petter Kolberg.

– Men slett ikke alle er like flinke til å forvisse seg om at totalvekten ikke overskrides, enten det nå dreier seg om en campingvogn eller bobil. En slik forsømmelse kan resultere i høye bøter og kjedelige konsekvenser, ikke minst ved kjøring i utlandet. Kjør derfor innom en vektstasjon, før du legger av gårde på langturen!

– Går ferden til utlandet, er det i tillegg en ubetinget fordel å sette seg inn i de lokale trafikkreglene i landene du har tenkt deg til, tilføyer Kjell-Petter Kolberg.

– Slett ikke alt er som her hjemme, og en god kilde til slik informasjon er den danske «Camping-bogen Europa 2010», hvor du i tillegg finner opplysninger om drøye 2000 campingplasser over hele Europa, forklarer han.

Norsk Caravan Club har utgitt en egen bok hvor man har samlet de beste tipsene. Boken er til salgs både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Her er sjekklista:

  • Har du gyldig førerkort? Husk at førerkort klasse B bare gjelder for total vogntogvekt opp til 3500 kg. Sjekk også at vogna ikke er for tung for bilen.
  • Lær deg å laste vogna riktig. Tunge ting skal stå i midten, over hjulene. Tyngdepunktet skal være lavt. Det ideelle er at campingvogna hviler mot hengerfestet med en vekt på 75–80 kg.

  • Bruk ekstra speil.

  • Sjekk at vogna er i god stand. Norsk Caravan Club samarbeider med trafikkstasjoner over hele landet om kostnadsfri sjekk av campingvogn eller bobil. Dette gjelder for alle, ikke bare medlemmer.

  • Lag en reiserute.

  • Oppgrader gjerne egne kjøreegenskaper.

  • Ta det med ro i trafikken

  • Ta hensyn til andre campingturister

  • Plasser vogna eller bobilen når du kommer fram slik at du får ønsket mengde sol/skygge.

  • Turen også er en del av ferien, ta ofte pauser. Husk at du blir mer sliten når du kjører bobil eller campingvogn!