OVERGREP: Biskop Bernt Eidsvig i den katolske kirke holdt fredag pressekonferanse i forbindelse med overgrep i den katolske kirken i Norge. (Foto: Heiko Junge/Scanpix)
OVERGREP: Biskop Bernt Eidsvig i den katolske kirke holdt fredag pressekonferanse i forbindelse med overgrep i den katolske kirken i Norge. (Foto: Heiko Junge/Scanpix)

Biskop Eidsvig: – Jeg føler meg shaken and stirred

Biskopen erkjenner to nye forhold mot mindreårige og han utelukker ikke at eksbiskop Müller står bak flere overgrep.

Før pressekonferansen kom i gang ville biskopen for Trondheim og Oslo, Bernt Eidsvig, gjerne si noe om hvordan han føler seg akkurat nå.

– Det var noen spurte hvordan formen var på vei hit. Og med unnskyldning til Ian Flemming vil jeg si: «shaken and stirred», sier biskopen.

Prester er ikke forpliktet til å melde noe

– Jeg har gjort så godt jeg har kunnet siden Adresseavisen brakte den triste nyhet om biskop Müller mandag denne uke.

– Det spørsmål som har vært hyppigst stilt er hvorfor vi ikke har rapportert til politiet. Etter norsk lov er en prest ikke forpliktet å rapportere noe han erfarer i det interne forum (skriftemål og sjelesørgeriske samtaler).

– Den katolske kirkerett forbyr en prest dette; å røpe en skriftemålshemmelighet er en av de alvorligste synder en prest kan begå, og det er bare Den hellige stol som kan gi absolusjon dersom dette skjer.

– Så vidt jeg vet, har ingen prest i Norge av noe kirkesamfunn rapportert det interne forum til politi- eller påtalemyndigheten.

Er kjent med to nye saker

– Jeg kommer til å gjøre statsadvokatembetet kjent med at jeg har et arkiv, og høre hva de mener om det. Det er ikke tale om å gi innsyn.

– Jeg er gjort kjent med to nye saker; En på det interne forums premisser, den annen gir jeg det fagetiske råd. Begge disse sakene synes forholdene å ligge et par tiår tilbake i tid.

Onsdag ble det kjent at den tidligere katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, har tilstått seksuelt misbruk av en mindreårig altergutt.

Saken er den første overgrepssaken som kan knyttes til den katolske kirken her i landet.

Se opptak av pressekonferansen i videovinduet øverst.

– Offeret er sveket av en av Kirkens menn

– Om offeret i denne saken vil jeg si at han er godt voksen, intelligent og i stand til å gjøre rede for seg når han ønsker det.

– Han har snakket til oss på den forutsetning at det interne forum respekteres. Han har opplevd å bli sveket av en av Kirkens menn.

Vil ikke politianmelde de nye forholdene

De to nye forholdene som er blitt gjort kjent for deg. Kan det være aktuelt å politianmelde disse forholdene?

– Det tror jeg ikke, men det får du spørre det fagetiske råd om.

Utelukker ikke at Müller står bak flere overgrep

Er det grunn til å tro at Müller står bak flere overgrep?

– Det er en mulighet, men jeg vet ikke mer enn dere om det.

Vil dere gjøre noe for å undersøke det?

– Jeg tror denne saken nå er havnet hos politiet og hvis politiet ønsker å gjøre noe så tror jeg de gjør det med større dyktighet enn meg.

Kan Müller knyttes til disse to nye sakene, eller vil du utelukke det?

– Nei, dette er i Oslo katolske bispedømme. Müller hadde Trondheim.

Alt dreier seg om mindreårige

De to nye sakene, dreier det seg om overgrep mot mindreårige?

– Alt det jeg snakker om er nå overgrep mot mindreårige. Andre saker holder jeg utenfor inntil dere tar det opp.

Kan skrifte forbrytelser uten å bli rapportert

Er det slik at alle skriftemål skal holdes hemmelige, også når noe kriminelt er i ferd med å skje?

– Dette er et vanskelig spørsmål. Det er klart at det kan ha sine svært alvorlige sider å bli sittende med skriftemålshemmeligheten. På den annen side så ville ingen komme og påvirkningsmulighetene ville bli borte hvis vi rapporterte skriftemål til politiet.

– Siden norsk lov også respekterer denne retten, så havner ikke vi i et dilemma.

Pedofil av å leve i sølibat?

Hva mener du om at det spekuleres i at ordningen med sølibatet kan være medvirkende til at slike overgrep skjer?

– Jeg har aldri hørt om noen som har blitt pedofil av å leve i sølibat. Det tror jeg ville overraske psykologene.

– Det er gode sider ved sølibatet og det er, for oss som er prester, vanskelige sider ved sølibatet. Jeg står fast ved mitt eget valg.

– Debatten om sølibatet er omfattende og den kommer til å fortsette.

Vil be om råd fra statsadvokaten

Med alle forholdene som nå er avdekket, hva kommer du til å gjøre?

– Jeg kommer til å gå til statsadvokatembedet og be om råd, men jeg utelukker i utgangspunktet at det hemmelige arkiv blir tilgjengelig for andre.

– Prestelivet kan tiltrekke pedofile

Er din antagelse om at sølibatet ikke leder til pedofili basert på andre ting enn følelser?

– Nei, jeg er ganske sikker på at livet som prest kan tiltrekke enkelte pedofile fordi i alt meninghetsarbeide har man tilgang til barn og ungdom.

– Idrettsorganisasjoner, speiderbevegelsen og andre kirker har også det problemet å forsøke å holde dem som ikke skal komme i kontakt med barn og ungdom borte.

– Det er klart at en person som vil oppleve den type form for fristelser ikke bør ordineres til prest.

– Problemet med alle disse sakene er at de er underrapprtert i alle institusjoner og kirker, derfor er konklusjonene vi kan trekke om dem usikre.

Flere har meldt seg

Etter avsløringen av overgrepssaken i Trondheim onsdag har flere ofre meldt seg.

– Min sekretær har fortalt meg at flere nye saker er varslet i løpet av torsdagen. Det gjelder overgrep og utilbørlig oppførsel i forhold til sølibatet. Jeg har ikke hatt mulighet til å sette meg inn i sakene, sa Eidsvig torsdag.

I Europa har pedofiliskandalen vokst de siste ukene med stadig flere tilfeller av seksuelt misbruk og vold utført av katolske prester.