solibat
solibat

– Den katolske kirken bør avvikle sølibatet

Prest Knut Hermstad anser sølibatet som en risikofaktor og en problemskaper.

Biskop Georg Müllers innrømmelse av seksuelle overgrep mot en altergutt i Trondheim, har satt katolikkenes forhold til seksualitet på dagsorden.

En prest i Den norske kirke mener at sølibatet nå bør avvikles.

– Jeg vil anse sølibatet som en risikofaktor og som en problemskaper, sier prest Knut Hermstad.

Les også: – Var under 16 år da Müller forgrep seg på ham

Forsket på overgrepsmenn

Hermstad er for tiden sykehusprest ved St. Olavs Hospital. Han har nylig forsket på menn som begår seksuelle overgrep mot barn. Han tror ikke det begås flere overgrep innenfor Den katolske kirken enn ellers i samfunnet, men heller ikke færre.

– Prester er som andre mennesker i så måte. I tillegg har Den katolske kirke et særproblem som er knyttet til kirkens forhold til seksualiteten. Sølibatet og kravet om å kontrollere sin egen seksualitet er mye sterkere når det gjelder katolske prester enn det gjelder andre mennesker.

Inkompetent på seksuelt følelsesregister

Fordi katolisismen har et så strengt syn på seksualitet, forblir mange prester inkompetent på sitt seksuelle følelsesregister.

– Prester som lever i sølibat lærer ikke det erotiske spillet om jeg skal si det sånn. De lærer ikke den kompliserte forvaltningen av intime nære følelser som ellers inngår i det modne mennesker må forholde seg til.