direktoratet (Foto: Robert Reinlund)
direktoratet (Foto: Robert Reinlund)

Visste om fiskebåtjukset i seks år uten å gjøre noe

Fiskeriministeren lover at det skal ryddes opp i fiskebåtjukset TV 2 har fortalt om de siste dagene. Men allerede for seks år siden krevde hennes eget departementet at det skulle ryddes opp.

I et brev fra 2004 er Fiskeridepartementet bekymret etter innspill om at det stilles for lave krav til båter som skal drive yrkesfiske.

Les også: Fiskere registrerer fritidsbåter som fiskebåter

De ber derfor Fiskeridirektoratet «innskjerpe overfor regionkontorene kriteriene for å få ervervstillatelse og å få fartøy registrert i merkeregisteret».

Her kan du lese hele brevet.

– Fulgt opp?

Etter seks år har lite skjedd. Fiskere har uten problem fått turbåtene sine registrert, og nyter godt av momsfritak, hestekraftavgift og subsidiert drivstoff.

– Hvordan har dere fulgt opp brevet?

– Hvordan det konkret ble fulgt opp? Gjennom de diskusjonene som en har hatt med regionkontorene, vil jeg tro. Hvis du skal ha mer detaljer om brevet som sådan, må jeg konsultere avdelingen som har ansvaret for dette, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord til TV 2.

Praksis framfor loven

I loven står det at Fiskeridirektoratets jobb er å «finne ut om fartøyet er egnet og utrustet» til å drive yrkesfiske.

Kjenner du til fritidsbåter som er registrert som fiskebåter? Send inn tips og bilder til TV 2s journalist, eller MMS/SMS/RING 02255.

Inspektør Svein Waage forteller til TV 2 at det var sterke reaksjoner da han ville bruke loven for å nekte en fiskers fritidsbåt adgang.

– Det ble en sjau uten like, sier Waage.

Den praksisen som hadde vært brukt skulle også Svein Waage forholde seg til, fikk han høre av en leder i direktoratet.

– Han kom inn på kontoret mitt, ringte til toppsjefen og sa at «jeg har en kar her som ikke vil gjøre jobben sin», forteller Waage.

Kort tid etter ble han omplassert til annet saksbehandlingsarbeid i Fiskeridirektoratet.

Støttes av ministeren

Waages tolkning av regelverket blir i dag støttet av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Registeret skal jo kun inneholde båter som er egnet og utrustet for fiske, sier Berg-Hansen.

Hun legger til grunn at Fiskeridirektoratet har fulgt opp brevet fra 2004.

– Det er kanskje noen som fortsatt har utnytta enten smutthull eller regelrett jukset. Det skal vi ha slutt på, mener hun.

– Vil det få noen konsekvenser for fiskeridirektøren?

– Nei, fiskeridirektøren har jo jobbet med denne saken og arbeidet med det i lang tid, forteller fiskeriministeren.

Svein Waage er klar på intensjonene bak reglene.

– Jeg er helt sikker på at regjering og storting aldri har vedtatt at vi skal registrere turbåtene til folk, sier Waage.

Kjenner du til fritidsbåter som er registrert som fiskebåter? Send inn tips og bilder til TV 2s journalist, eller MMS/SMS/RING 02255.