skattfiskvest
skattfiskvest

Varsler storaksjon mot fiskebåtjuks

Skattemyndighetene vil foreta bokettersyn hos fiskere som mistenkes for å ha registrert turbåtene sine som fiskebåter.

– Ut ifra opplysninger på TV 2, vil gi gjennomføre tiltak, bekrefter underdirektør Turid S. Tysnes i Skatt Vest.

TV 2s avsløring av omfattende millionjuks med registreringen av fiskebåter betyr at fellesskapet kan ha gått glipp av flere hundre millioner kroner i skatter og avgifter.

«SKINNET» BEDRAR: De ser ut som lystbåter, men er registrert som fiskebåter. (Foto: Robert Reinlund)
«SKINNET» BEDRAR: De ser ut som lystbåter, men er registrert som fiskebåter. (Foto: Robert Reinlund)

Finner myndighetene klare brudd, vil dette bli utvidet til et landsomfattende skatteraid.

Gjennomgår søknader

Ved å registrere fritidsbåter som fiskebåter får fiskerne store økonomiske fordeler. Båten slipper unna moms, hestekraftavgift. I tillegg kan eieren nyte godt av subsidiert drivstoff og benytte gunstige avskrivningsregler.

En båt som vanlige folk må betale 2,5 millioner kroner for, koster kun 1,9 millioner for en fisker.

– Vi vil gå gjennom søknader om fritak for moms ved kjøp av fiskefartøy noen år tilbake i tid for å se om retningslinjene er fulgt. I tillegg vil vi gå gjennom Fiskeridirektoratets lister for å identifisere fritidsbåter, sier Tysnes.

SETTER I VERK TILTAK: underdirektør Turid S. Tysnes i Skatt Vest vil se nærmere på TV 2s avsløring om fritidsbåter som registreres som fiskebåter. (Foto: Robert Reinlund/TV 2)
SETTER I VERK TILTAK: underdirektør Turid S. Tysnes i Skatt Vest vil se nærmere på TV 2s avsløring om fritidsbåter som registreres som fiskebåter. (Foto: Robert Reinlund/TV 2)

Reagerer sterkt

Skattemyndighetene arbeider intensivt for å avsløre juks med avgifter. Resultater bokettersynet i funn, kan dette straffes.

– Ved bevisste unndragelser vil forholdet bli politianmeldt. I andre tilfeller vil vi kreve merverdiavgiften og skatten innbetalt tillagt renter og eventuell tilleggsavgift, understreker Tysnes.

Pågått i mange år

Inspektør Svein Waage i Fiskeridirektoratet varslet sine sjefer om det han betegner som bedrageri for flere år siden. Han mener feilregistreringen har pågått i over 30 år, men at ingen vet hvor store beløp som er unndratt.

– Jeg antar det dreier seg om et sted mellom 50 og 500 millioner kroner. Men ingen som vet det, hevder Waage.

TV 2s undersøkelser viser at bare i fiskerikommunen Austevoll finnes det mange turbåter som direktoratet har akseptert som fiskebåter.

De har tydelig fritidsbåtpreg og mangler utrustning for å være yrkesbåter. Mange båttyper mangler lagringsmuligheter for fisk under dekk.

Fungerer som ekstrabåt

Flesteparten av fritidsbåtene med registreringsnummer eies av fiskere som også driver store fiskefartøyer og har hovedinntekten på disse.

JUKS: Inspektør Svein Waage i Fiskeridirektoratet mener staten kan tape opp mot 500 millioner kroner i året på fiskebåt-jukset. (Foto: Robert Reinlund )
JUKS: Inspektør Svein Waage i Fiskeridirektoratet mener staten kan tape opp mot 500 millioner kroner i året på fiskebåt-jukset. (Foto: Robert Reinlund )
Dagens praktisering av regelverket tyder på at det er enkelt og bortimot risikofritt å inkludere turbåter med den øvrige virksomheten.

Motivet er åpenbart, mener Waage.

– De som har de store båtene på havet vil ha seg en billig turbåt. Så får de fiskerinummer av oss. Det kan vi ikke være med på lenger, sier den erfarne inspektøren.