Ringerike sykehus får en halv million i bot

Ringerike sykehus har fått en foretaksstraff i form av et forelegg på 500.000 kroner etter at en 22-åring døde etter en kneoperasjon.

Politiet mener sykehuset har brutt helsepersonelloven.

– Ga ikke tilstrekkelig overvåking

Sykehuset ble siktet 17. desember i fjor etter at en 22-åring fra Modum døde som følge av behandlingen han fikk etter en kneoperasjon i september.

– Saken er grundig etterforsket og vi mener sykehuset har overtrådt helsepersonelloven. Etter vår oppfatning er det bevist at helsepersonellet ikke ga pasienten tilstrekkelig overvåking etter operasjonen og at sykehusets rutiner vedrørende medisinhåndtering ble brutt, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Nordre Buskerud politidistrikt.

Manglende rutiner

I tillegg mener politiet det er bevist at sykehuset mangler rutiner for blant annet pasienter som er ustabile på sengepost.

Politiet har ikke funnet at noen enkeltpersoner kan straffes da det ikke er funnet bevis for at de har opptrådt grovt uaktsomt. (©NTB)