BLE ADVART AV BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande (til venstre) fikk en offentlig advarsel rettet mot henne. Advarselen kom etter at hun talte biskop Georg Müller (til høyre) midt imot under en nattverd i 2000.  (Foto: TV 2/www.katolsk.no)
BLE ADVART AV BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande (til venstre) fikk en offentlig advarsel rettet mot henne. Advarselen kom etter at hun talte biskop Georg Müller (til høyre) midt imot under en nattverd i 2000. (Foto: TV 2/www.katolsk.no)
BLE ADVART AV BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande (til venstre) fikk en offentlig advarsel rettet mot henne. Advarselen kom etter at hun talte biskop Georg Müller (til høyre) midt imot under en nattverd i 2000.  (Foto: TV 2)
BLE ADVART AV BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande (til venstre) fikk en offentlig advarsel rettet mot henne. Advarselen kom etter at hun talte biskop Georg Müller (til høyre) midt imot under en nattverd i 2000. (Foto: TV 2)
BLE ADVART AV BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande (til venstre) viser fram skriv med offentlig advarsel rettet mot henne. Advarselen kom etter at hun talte biskop Georg Müller (til høyre) midt imot under en nattverd i 2000. (Foto: TV 2)
BLE ADVART AV BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande (til venstre) viser fram skriv med offentlig advarsel rettet mot henne. Advarselen kom etter at hun talte biskop Georg Müller (til høyre) midt imot under en nattverd i 2000. (Foto: TV 2)

Ba om å bli bannlyst av «den onde biskopen» i Trondheim

Dordi Skuggevik Tande omtalte Georg Müller som «den onde biskop» under en nattverd for ti år siden. Hun er ikke overrasket over at han har tilstått overgrep mot en altergutt.

Den katolske biskopen Georg Müller, som ifølge Adresseavisen har tilstått seksuelt misbruk av en mindreårig altergutt i Trondheim, har i en årrekke vært karakterisert som en kontroversiell lederskikkelse i det katolske miljøet.

Da han ble utnevnt til biskop, var det første gang i nyere tid at Den katolske kirke i Midt-Norge fikk sin egen biskop.

Strid i menigheten

Georg Müller er født i Volkesfeld i Tyskland og har sin teologiske utdanning fra Universitetet i Münster. Han kom til Norge i 1981 og ble generalvikar, eller nestkommanderende, i Den katolske kirke i Trondheim.

Den betente striden startet for alvor etter at han ble utnevnt til biskop i 1997. Fem av de seks prestene i Trondheim katolske stift boikottet bispevigselen av Georg Müller.

Boikotten ble begrunnet i samarbeidsproblemer og kritikk av Müllers lederegenskaper, og senere trakk flere andre medarbeidere seg, blant annet menighetssekretæren, menighetsrådets formann, to regnskapsførere og fem kateketer.

Les også: Biskopen: – Bare overgrep mot én gutt

Kjenner du til lignende saker i den katolske kirken? Kontakt TV 2s journalister her

Kalte ham «den onde biskop»

Striden nådde et klimaks i 2000, da Dordi Skuggevik Tande fikk en skriftlig advarsel, en slags bannlysing, av biskop Müller etter at hun uttalte dette under en nattverd:

Dordi Skuggevik Tande viser fram skriv med den offentlige advarselen rettet mot henne, en slags bannlysning.
Dordi Skuggevik Tande viser fram skriv med den offentlige advarselen rettet mot henne, en slags bannlysning.

«Kjære Gud, fri oss fra denne onde biskop som i dag har vist oss sitt sanne ansikt. Amen.»

– Hva mente du med disse ordene?

– Man er aldri nærmere Gud enn når man står med alterbrødet i hånda. Derfor måtte jeg si det da, sier Dordi Skuggevik Tande til tv2nyhetene.no etter at avsløringen om biskopen ble kjent onsdag.

– Men var det ikke ganske upassende å rope ut noe som dette nettopp under nattverden?

Kan bli bannlyst

– Ja, men dette hadde også bakgrunn i et opprør i menigheten. Det var i desperasjon, på grunn av hans væremåte som biskop. Da jeg var i ferd med å gå fram for å konfrontere ham med en historie som hadde stått på trykk i lokalavisen dagen i forveien, startet han messen. Jeg fikk ikke gjort noe, forteller Tande om de sterke uttalelsene hun kom med om biskopen.

Den offentlige trusselen Dordi Skuggevik Tande fikk var oppsiktsvekkende, og hadde ikke vært brukt siden kong Sverres tid. En høyesterettsadvokat i Oslo sendte en klageskrift til Vatikanets høyesterett, men det har aldri kommet noe svar på hennes anke om trussel om bannlysing.

– Det er svært alvorlig for en katolikk å få en «kanonisk advarsel». Du blir satt på gangen, og mister adgangen til sakramenter. Trusselen har jeg fremdeles hengende over meg. Saken ligger i Vatikanets høyesterett. Men jeg synes kanskje det er på tide å få den opphevet nå, sier Tande.

KJEMPET MOT BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande jobbet aktivt for å få han fjernet som biskop i Trondheim. (Foto: Privat)
KJEMPET MOT BISKOPEN: Dordi Skuggevik Tande jobbet aktivt for å få han fjernet som biskop i Trondheim. (Foto: Privat)

Ikke overrasket

I åtte år bodde hun i Trondheim, og hun jobbet aktivt for å få tidligere biskop Georg Müller fjernet fra sin stilling, blant annet gjennom flyveblader, brev til stiftets pastoralråd og debattinnlegg i aviser.

–Visste du eller hadde du mistanke om at han hadde begått overgrep?

– Jeg fikk vite om det i januar i år. Jeg har ikke bodd i Trondheim de siste årene, men flere fra menigheten sa til meg: Har du ikke hørt hva som har skjedd? Og så fortalte de meg det.

– Hva tenkte du da?

– Jeg ble ikke overrasket. Mannen har prominert et voldsomt overmot, så fallet blir jo stort, sier Dordi Skuggevik Tande.

Hun forteller også om hvordan den daværende biskopen skal ha endret personlighet på midten av 80-tallet, og at han ble «mer pompøs og utviklet seg til å bli en skikkelig preste- og folkeplager»

Varslet etter mange år

Overgrepene mot altergutten skjedde ifølge Adresseavisen mens Müller var prest i Trondheim. Etter å ha båret på hemmeligheten i rundt 20 år, fortalte offeret som nå er i 30-årene, om det seksuelle misbruket til en katolsk prest. Saken er nå strafferettslig foreldet.

En prest i Oslo katolske bispedømme ble av erkebiskopen i Stockholm satt til å etterforske saken. Han fant den fornærmedes forklaring troverdig. Vatikanets ambassadør i Norden, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, sendte saken til Vatikanet der den ble behandlet av tre dommere i et tribunal. Avgjørelsen var at Müller måtte fratre.

Biskopen for Trondheim og Oslo, Bernt Eidsvig, sier til avisen at Müller søkte avskjed umiddelbart etter at han ble forelagt beskyldningene. Han skal ha lagt alle kortene på bordet da han ble kalt inn på teppet til erkebiskopen i fjor.

Se nyhetsinnslag her: (Artikkelen fortsetter under).

Roser paven

Den katolske kirke betalte overgrepsofferet en årslønn i oppreisning. Etter det Adresseavisen erfarer skal det dreie seg om 400.000-500.000 kroner.

– Dette er en stor tragedie for offeret, men Müller er nå straffet og må ha dette over seg resten av livet. Det er veldig godt at bobla nå sprakk, sier Dordi Skuggevik Tande.

Men hun deler ikke kritikken som har vært reist mot paven den siste tiden.

– Jeg tror vi skal takke paven for at Georg Müller nå er fjernet.

– Men har det vært gjort nok fra kirkens side for å rydde opp i disse sakene?

– Det er gjort mye, men de løper ikke akkurat rundt og roper ut det de gjør.

Var taus om overgrep

I forbindelse med en artikkel om seksuelle overgrep i den katolske kirken forsøkte Dagbladets journalist i 2002 å få de norske, katolske biskopene i tale om avsløringene av seksuelt misbruk av barn, gutter og unge menn i USA.

– Jeg uttaler meg ikke om de sakene, svarte biskop Georg Müller Dagbladet på spørsmålet om muligheten for et intervju om temaet.

Saken som ble offentlig kjent onsdag er den første overgrepssaken som knyttes til den katolske kirken her i landet. I Europa har pedofiliskandalen vokst de siste ukene med stadig flere tilfeller av seksuelt misbruk og vold utført av katolske prester.