GIGANTBOT: Toyota risikerer en bot på i underkant av 100 millioner kroner etter å ha meldt for seint ifra om  gasspedalfeil. (Foto: Seth Wenig/AP)
GIGANTBOT: Toyota risikerer en bot på i underkant av 100 millioner kroner etter å ha meldt for seint ifra om gasspedalfeil. (Foto: Seth Wenig/AP)

Toyota kan få gigantbot

Amerikanske myndigheter foreslår å gi Toyota en bot på 16,4 millioner dollar fordi den japanske bilprodusenten meldte fra for sent om gasspedalfeilene tidligere i år.

Boten, som tilsvarer i underkant av 100 millioner kroner, er den strengeste straffen som kan ilegges i henhold til det gjeldende lovverket.

Det er det amerikanske transportdepartementet som har ilagt boten, men Toyota har fortsatt mulighet til å anke avgjørelsen.

– Holdt tett om feil

Problemene med en gasspedal som hengte seg opp, førte til at Toyota måtte tilbakekalle rundt 2,3 millioner biler fra det amerikanske markedet i slutten av januar.

– Vi har nå bevis for at Toyota ikke har fulgt regelverket. Enda verre, selskapet holdt tett overfor amerikanske myndigheter om en farlig feil i flere måneder og gjorde ingenting for å beskytte flere millioner bilførere og deres familier, slår transportminister Ray LaHood fast i en uttalelse.

Reparasjoner i september

Dokumenter fra Toyota viser at selskapet utstedte ordre om reparasjon av gasspedalene i Canada og Europa så tidlig som i september etter klager fra flere bilførere, ifølge transportdepartementet. (©NTB)