Har du ikke gjort unna påskeinnkjøpene, trenger du trenger neppe være redd for at det skal gå tomt for egg i butikkhyllene. Ved årsskiftet lå det 700 tonn egg på lager i Norge og myndighetene regner med en overproduksjon på 2100 tonn i år.

Men i stedet for å tilby billige påskeegg, skrur regjeringen opp avgiften produsentene betaler, for å dempe produksjonen av egg i Norge.

– Her burde man i stedet satt i gang en kampanje for å få ned prisen på egg, slik at folk nå i påska kunne få kjøpe egg til en rimeligere pris som gjør at man har blitt mer konkurransedyktig som gjør at folk kjøper mer egg i stedet for å dra til Sverige før de drar på hytta, sier nestlederen i Stortingets næringskomite, Harald Tom Nesvik (Frp) til tv2nyhetene.no.

Hver mann sin høne

For noen år siden var situasjonen stikk motsatt.

Daværende landbruksminister Lars Sponheim (V) hadde den gang følgende oppskrift:

Se video!

Årets påskebudskap

I år er påskebudskapet fra regjeringen i stedet økt avgift for å få færre egg på markedet. Avgiften skal i følge Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) betales av produsentene.

Omsetningsrådet for egg har godkjent ekstraordinære tiltak for å bedre markedssituasjonen. Årsaken til den rekordstore eggproduksjonen er omstillingen til nye innredninger i forbindelse med at gamle bursystemer for høner blir ulovlige fra 2012, opplyser Landbruksdepartementet.

De presisiserer at avgiften legges på bøndene og går inn i fondet for omsetningsavgift som brukes til markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Frykter økt pris

Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann Harald Tom Nesvik føler seg imidlertid ikke beroliget over at regningen sendes til bøndene.

– Du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at i neste omgang med jordbruksforhaandlinger med forhandlingene i de forskjellige leddene fremover så er det til syvende og sist forbrukerne som må betale regningen og da hadde det vært bedre å la forbrukerne i stedet få kjøpe et rimeligere produkt for å få opp omsetningen isteden, sier Nesvik.

Han mener avgiftsøkningen beviser at det er på høy tid med en ny landbrukspolitikk.

– I et hvert annet marked ville du satt prisen ned i stedet for å legge på avgifter når produksjonen er høyere enn etterspørselen, sier Nesvik.