MSN Bergen (Foto: Colourbox/MSN montasje: TV 2)
MSN Bergen (Foto: Colourbox/MSN montasje: TV 2)

– Få trøbbel, eller bli saksøkt

Loggførte MSN meldinger avslører at ansatte i Bergen kommune lekket sensitiv informasjon rundt prosjekt verdt 150 millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I granskningsrapporten etter den kritikkverdige anbudsrunden om en IT-avtale verdt 150 millioner kroner, anbefaler advokatfirmaet G-Partner AS politianmeldelse og vurdering av oppsigelse av ansatte i Bergen kommune.

TV 2 Nyhetene kan her avsløre hvordan ansatte i Bergen kommune brukte kommunikasjonsprogrammet MSN til å lekke sensitiv informasjon om et av de største IT-prosjektene i kommune-Norge.

Les også: Bergen kommune slaktes i rapport

Lekket sensitiv informasjon

I rapporten går det frem at Prosjekteier ved flere tilfeller har gitt (ikke navngitt person), detaljinformasjon om konkurransesituasjonen i TTT-anskaffelsen. Det er blant annet dokumentert at Prosjekteier har gitt (ikke navngitt person) informasjon om detaljer i tilbudenes innhold i tidsrommet etter tilbudsfristen 26. januar 2009 og etter tilbakemeldingene etter andre forhandlingsrunde i april.

«Kan bli saksøkt for 100 millioner kroner»

MSN loggen viser blant annet at partene diskuterer konsekvensene av å bryte konkurranselovgivningen. Dette du leser her har Bergen kommune unntatt offentlighet og er derfor sladdet i den offentlig tilgjengelige versjonen som finnes på kommunens hjemmeside:

«Jeg sa han kunne bli saksøkt for 100 mill, men det bare fnøs han av.» Prosjekteier svarte «jeg elsker klare bestillinger. Her jobbes det på spreng nå», og til dette responderer (ikke navnperson) «du klarer å svindle til noen vikarierende argumenter.» Prosjekteier skrev «svindle?; P» og fortsatte med «Leder av styringsgruppen og jeg stråler av lykke her på tross av en utrolig kinkig utfordring.»

Vitale deler av sjokkrapporten som refser Bergen kommune i forbindelse med IT-avtalen verdt 150 millioner, skulle holdes hemmelig. Men en tabbe gjorde hele innholdet kjent.

Les mer her: Grov sladde-tabbe fra Bergen kommune

Matet Høyre-politisk rådgiver

TV 2 vet at en politisk rådgiver og Prosjekteier for TTT-prosjektet, hadde flere fortrolige samtaler som er avslørt i loggene. Her er det lekket detaljinformasjon fra Prosjekteier til den politiske rådgiveren. Det er blant annet dokumentert at det er gitt detaljer om tilbudenes innhold.

Vil anmelde Høyre-politiker

G-Partner mener kommunen bør anmelde den omtalte Prosjekteier, som i vinteren 2010 gikk ut av arbeidstuvalget Bergen Høyre. Han er sentral mht. de avslørende MSN-meldingene. Etter det TV 2 kjenner til skal mannen ha avsluttet sitt arbeidforhold i Bergen kommune i dag. G-partner mener også at en prosjektleder bør politianmeldes på bakgrunn av mistanke om straffbare forhold.

Ulovlig datatapping

Som et ledd i utredningsarbeidet har G-Partner vurdert mulighetene for å undersøke om det har foregått tapping av data angående Ateas tilbud, enten ved avlytting av datatrafikk av mobiltelefoner. G-Partner skriver i rapporten at man «har imidlertid valgt ikke å foreta nærmere undersøkelse dette forholdet da mulighetene for å avdekke slik datatapping anses som svært begrenset.»

Etter samtalen videreformidlet Prosjekteier tilbakemeldingen fra kommuneadvokaten v/advokat (ikke navngitt), og Prosjekteier ga deretter (ikke navngitt person) sin vurdering av situasjonen.

Få trøbbel eller bli saksøkt

Videre går diskusjonene rundt blant annet konsekvensene av utfallet dersom de ulike tilbyderne vinner frem, og følgende MSN-melding sendes ut:

«Så valgene er:

A) Velge ATEA/BKK – og få trøbbel som eier.

B) Velge ATEA/Telenor – og bli saksøkt av Ergo og/eller BKK for positiv og negativ kontraktsverdi fordi vi har direkte påvirket prosessen.

C) Velge Ergo/TDC – og bli saksøkt av Atea for positiv og negativ kontraktsverdi fordi vi har direkte påvirket prosessen og vektlagt kriterier utenfor anskaffelsen.»

Etter noe ordveksling om fordeler med fiberkabler sier Prosjekteier følgende:

«Løsningen er å få ’skriftlig’ beskjed fra byrådet om at de, selv om det kan ha konsekvenser, ber oss om å uformelt kontakte Atea for at de skal trekke BKKtilbudet – mot en garanti om at de blir valgt.»

Politisk rabalder

Saken granskningsrapporten omhandler skal nå behandles i bystyret i Bergen rett over påske. Innholdet i rapporten har vekket sterke reaksjoner og det er ventet et politisk rabalder når saken skal behandles i bystyret.