TABBET SEG UT: Bergen kommune avslørte egen hemmeligholt rapport. (Foto: Bergen kommune. )
TABBET SEG UT: Bergen kommune avslørte egen hemmeligholt rapport. (Foto: Bergen kommune. )

Bergen kommune slaktes i rapport

Granskningsrapport etter en kritikkverdig anbudsrunde om en IT-avtale verdt 150 millioner kroner, anbefaler politianmeldelse og vurdering av oppsigelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bergen kommune får kraftig kritikk fra korrupsjonsjegerne i advokatfirmaet G-Partner AS. Selskapet som er ledet av tidligere Økokrim-sjef Erling Grimstad, har undersøkt prosessen rundt anbudsrunden knyttet til en av de største kontraktene det noensinne har vært forhandlet om i Bergen kommune.

I den innledende runden deltok selskapene ErgoGroup, Atea og Telenor, men sistnevnte trakk seg ut i løpet av konkurransen.

Sensitiv informasjon på avveie

Bergen kommune stanset i september i fjor prosessen, knyttet til innkjøp av telefoni- og datatjenester. Også omtalt som den såkalte TTT-anskaffelsen.

Årsaken var blant annet mistanke om at ansatte i kommunen skal ha lekket sensitiv informasjon til et eller begge selskapene som deltok i sluttrunden. En av årsakene var spekulasjonene rundt Atea, som seks timer etter at forhandlingsfristen var utløpt, leverte et nytt og langt lavere pristilbud.

G-Partner konkluderer med at kommunen brøt reglene da den ikke utelukket dette tilbudet.

Anbefaler anmeldelse

G-partner mener at både lederen av styringsgruppen for prosjektet og en prosjektleder bør politianmeldes på bakgrunn av mistanke om straffbare forhold. Dette begrunnes i mistanke økonomisk utroskap. Det påpekes at forholdene ikke er foreldet.

Byrådslederen vil ikke spekulere

– Jeg vil ikke spekulere i eventuell politiske konsekvenser, det er en sak som bystyret får ta stilling til, sier byrådsleder Monica Mæland til TV 2 Nyhetene på spørsmål om hun frykter skandalesaken kan få konsekvenser for hennes politiske liv.

– Dette er en meget alvorlig sak. Vi hadde først en intern granskning og så en ekstern granskning for å avdekke alle forhold rundt saken, sier Mæland. Hun påpeker at hun vil ha mest mulig åpenhet rundt sakne, men er blitt rådet til å sladde deler av rapporten som er lagt ut på kommunens hjemmesider.

– Hva blir utfallet av saken tror du?

– Jeg opptrer ikke som politiet eller domstol.

– Hvordan stiller du deg i forhold til saken og det som nå er kommet frem?

– Jeg tar ansvar, det har jeg sagt hele tiden, presiserer Mæland overfor TV 2.

150 millioner kroner

Rapporten fra G-Partner AS som er på 249 sider har undersøkt forholdene rundt anbudsrunden knyttet til en gigantisk IT-avtale anslått til en verdi på mellom 150 og 170 millioner kroner.

Granskerne har ikke funnet bevist at noen av selskapene ble varslet av ansatte i Bergen kommune, men G-Partner utelukker ikke slike lekkasjer. En politietterforskning vil eventuelt kunne fastslå eller avkrefte mistanken.

Oppsigelsesgrunn

Korrupsjonsjegerne mener også at granskingen gir grunnlag for å vurdere oppsigelse av to «sentral ansatte» personer i Bergen kommune.

For en av disse er derimot ikke vurdering relevant, fordi vedkommende allerede har avsluttet arbeidsforholdet i kommunen.

Dårlig PwC jobb

G-partner mener det er grunnlag for å vurdere såkalt mangelsforføyelse overfor PwC med grunnlag i at man mener selskapet har akseptert forhold som ikke er forenelig med en ryddig gjennomføring av offentlig anskaffelse.

G-partner fastslår i rapporten at det er avdekket brudd på innkjøpsreglene. Blant annet ble det levert inn to anbud av samme selskap, den siste dagen før anbudsfristen utløp. Siste anbudet var betydelig priset ned og skal ha vært i nærheten av konkurrentens anbud.

Politisk bombe

Byrådsleder Monica Mæland mottok den offentlige rapporten fredag morgen og vil møte i bystyret rett over påske, hvor hun må gjøre rede for rapporten som har slått ned som en bombe i det politiske miljøet i Bergen.

Hun opplyser videre at Bergen kommune vil da også begynne arbeidet med å vurdere anbefalingene rapporten kommer med og eventuelle tiltak i den forbindelse.

Ikke reelle forhandling

G-Partner oppgir i rapporten at man mener det ikke ble gjennomført reelle forhandlinger i TTT-anskaffelsen. De konkluderer med at unnlatelsen av å gjennomføre reelle forhandlinger var i strid med anskaffelsesregelverket.

Alvorlig

I rapporten fra G-Partner heter det at:

«De påpekte regelbruddene er etter sin art alvorlige, og de etterlater et inntrykk av at leverandører er behandlet forskjellig uten saklig grunnlag. Styringen av TTT-anskaffelsen bærer preg av manglende bevissthet omkring anskaffelsesregelverket, sammenblanding av roller, uklare ansvarsforhold og uklare rapporteringslinjer. Selv om kommunen vanligvis gjennomfører effektive og profesjonelle innkjøp, vil TTT-anskaffelsen isolert sett kunne skape mistillit til kommunens ryddighet og effektivitet også i andre innkjøp.»

Sviktende prosjektstyring

Som gjennomgangen foran i denne del III viser, mener G-Partner det er begått flere brudd på gjeldende regelverk. G-Partner mener også TTT-anskaffelsen ble gjennomført på en

måte som på flere områder avviker fra alminnelige krav til god prosjektstyring.